[Đăng ngày: 19/10/2015]

Đây là kết luận của ông Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 15/10/2015 về chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V.
Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử trong thời gian từ ngày 20/10/2015 đến ngày 05/11/2015.
* Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo với cử tri các nội dung sau:
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (ước thực hiện) năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
- Về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa V.
- Đánh giá về kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri (những vấn đề UBND tỉnh đã chỉ đạo và dự kiến thực hiện trong năm 2015).
- Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V.
- Đồng thời ghi nhận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11.
* Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các địa phương nơi đại biểu tiếp xúc gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 07/11/2015.
* Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để rà soát, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh vào ngày 09/11/2015 và gửi UBND tỉnh xem xét trả lời vào ngày 10/11/2015.

Thu Hoài
Các tin khác


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 51

Số lượt truy cập: 1209747