[Đăng ngày: 16/09/2015]
1) Họ và tên: Nguyễn Văn Anh
Ngày tháng năm sinh: 08/5/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Huyện ủy viên; Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Thư ký kỳ họp HĐND.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Công trình, Trung cấp ngành Khai thác hàng hải

2) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa
Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH XD Quyết Tiến.
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý doanh nghiệp

3) Họ và tên: Đinh Gia Bảo
Ngày tháng năm sinh: 22/7/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Chức vụ: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thành viên Ban Kinh tế XH; Thư ký kỳ họp HĐND.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Đại học Sư phạm, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

4) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chúng
Ngày tháng năm sinh: 14/8/1950
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX.NN Suối Hiệp 1.
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Quản lý Hợp tác xã

5) Họ và tên: Nguyễn Dũng
Ngày tháng năm sinh: 03/4/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên; Ủy viên Thường trực HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

6) Họ và tên: Nguyễn Quang Dũng
Ngày tháng năm sinh: 20/9/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMT; Phó Trưởng Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thanh vận

7) Họ và tên: Lưu Thị Thiện Duyên
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1977
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Thư ký kỳ họp HĐND.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

8) Họ và tên: Hà Văn Đông
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoà Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

9) Họ và tên: Nguyễn Văn Gẩm
Ngày tháng năm sinh: 12/07/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy; Nguyên Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

10) Họ và tên: Nguyễn Văn Ghi
Ngày tháng năm sinh: 19/7/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cao đẳng sư phạm

11) Họ và tên: Lê Văn Hiền
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Diên An
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

12) Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Ngày tháng năm sinh: 05/7/1971
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Thành viên Ban Pháp chế.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

13) Họ và tên: Nguyễn Hữu Hùng
Ngày tháng năm sinh: 09/8/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Kỹ sư Nông nghiệp

14) Họ và tên: Bùi Thị Thanh Huyền
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1964
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

15) Họ và tên: Ngô Thành Lâm
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

16) Họ và tên: Phan Thị Kim Loan
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1960
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm y tế, thành viên Ban Kinh tế - XH HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

17) Họ và tên: Nguyễn Đức Lộc
Ngày tháng năm sinh: 02/7/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh
Chức vụ: Chính trị viên, Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Chính trị - Quân sự

18) Họ và tên: Ngô Thị Lững
Ngày tháng năm sinh: 22/5/1968
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên; Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

19) Họ và tên: Đinh Hồng Nghiệp
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Công an huyện nay đã chuyển công tác và thôi đại biểu HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

20) Họ và tên: Lê Xuân Nhàn
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện, nay đã chuyển công tác.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Đại học sư phạm; Cử nhân hành chính

21) Họ và tên: Huỳnh Văn Phi
Ngày tháng năm sinh: 18/6/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.Nguyên Phó Trưởng Ban Pháp chế, Thư ký kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

22) Họ và tên: Lương Văn Sáu
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2015, nay đã nghỉ hưu.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Kỹ sư Nông nghiệp

23) Họ và tên: Lê Văn Thành
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên; Bí thư xã Diên Sơn; Chủ tịch HĐND xã Diên Sơn
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

24) Họ và tên: Nguyễn Thành
Ngày tháng năm sinh: 20/6/1956
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân. Nguyên là Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2005-2010.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Hành chính

25) Họ và tên: Hàng Xuân Thạnh
Ngày tháng năm sinh: 08/8/1955
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2005-2010. Trưởng Ban Dân vận
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN

26) Họ và tên: Bùi Tấn Thi
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Kế toán - Tài chính

27) Thượng toạ Thích Chơn Thiện  (Lê Tấn Hải)
Ngày tháng năm sinh: 20/9/1950
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật giáo
Quê quán: Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Đã từ trần
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Phật học

28) Họ và tên: Đinh Văn Thiệu
Ngày tháng năm sinh: 15/3/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư; Chủ tịch UBND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

29) Họ và tên: Nguyễn Xuân Thọ
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Diên Thọ.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

30) Họ và tên: Phan Thông
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Bí thư Huyện ủy.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Thanh vận

31) Họ và tên: Bùi Hà Thu Thủy
Ngày tháng năm sinh: 23/6/1967
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Diên Lạc.
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

32) Họ và tên: Võ Văn Toàn
Ngày tháng năm sinh: 26/9/1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên; Bí thư Huyện đoàn; Phó Trưởng Ban Pháp chế.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật

33) Họ và tên: Trần Văn Trân
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1956
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

34) Họ và tên: Võ Đức Trung
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Diên Phú.
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

35) Họ và tên: Phan Văn Tùng
Ngày tháng năm sinh: 06/3/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên; Trưởng Phòng Quản lý đô thị; 
Thành viên Ban Kinh tế - XH HĐND huyện.
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 30

Số lượt truy cập: 1209726