[Đăng ngày: 20/01/2016]

  Cần quan tâm hơn nữa đến việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong hoạt động quản trị hành chính công cấp tỉnh.

  Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa V, đại biểu Lê Thị Hoàng Yến đã có câu hỏi chất vấn đối với ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân vì sao chỉ số PAPI (chỉ số đo lương hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) của tỉnh đạt thấp so với nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

 Đại biểu Lê Thị Hoàng Yến

  Trả lời chất vấn, ông Lê Đức Vinh nêu rõ:

 Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, gọi tắt là PAPI do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc và một số tổ chức thực hiện. Chỉ số PAPI đo lường dựa trên 06 tiêu chí sau: sự tham gia của người dân ở cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. Trong 6 tiêu chí trên, có một số tiêu chí liên hệ chặt chẽ với cải cách hành chính (như thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công); với năng lực cạnh tranh của tỉnh (như chi phí không chính thức, thủ tục hành chính).

  Thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cho thấy đã có sự cải thiện tương đối tích cực về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính và ở một số lĩnh vực sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong xu thế hội nhập như hiện nay. Kết quả chỉ số PAPI năm 2014 được công bố tỉnh Khánh Hòa đứng thứ 57/63 tỉnh, thành phố (giảm 14 bậc). Nhìn nhận về góc độ quản lý trên cả 06 tiêu chí cho thấy phần nào sự hạn chế trong công tác quản lý điều hành của cấp tỉnh, trong đó điểm yếu nhất hiện nay là chính quyền cấp xã còn thiếu sự năng động và sâu sát, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở còn những hạn chế nhất định, việc công khai thông tin cơ chế, chính sách của các cấp chính quyền chưa đầy đủ, chưa kịp thời (chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ cũng khá thấp, chỉ đạt trên 65%). Mặc dù UBND tỉnh cũng đã có nhiều quan tâm hơn đến việc phục vụ và cung ứng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Đây là một khiếm khuyết cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Lê Đức Vinh chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Đưa ra giải pháp về vấn đề này, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh:

  Trong thời gian tới, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân sẽ được đưa vào dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung rà soát, chỉ đạo đúng mức để cải thiện 06 tiêu chí nêu trên, nhất là việc công khai các thông tin quản lý nhà nước, về quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách liên quan đến an sinh, phúc lợi xã hội; phát huy mạnh mẽ hơn dân chủ ở cơ sở; đồng thời sẽ quan tâm đến việc nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền cấp xã./.

Thực hiện: Thu Hoài


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 55

Số lượt truy cập: 1209751