[Đăng ngày: 18/08/2016]

1) Họ và tên: Mấu An
Ngày tháng năm sinh: 23/8/1978
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ba Cụm Bắc, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: 

2) Họ và tên: Nguyễn Văn Bính
Ngày tháng năm sinh: 06/5/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Chức vụ: Ủy viên BCH Hội Chữ Thập đỏ huyện Khánh Sơn, Giám đốc DNTN Phương Đài
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

3) Họ và tên: Đinh Ngọc Bình
Ngày tháng năm sinh: 10/6/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Mộ Đức, Quảng Ngãi
Chức vụ: Ủy viên BTV HU, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng cầu đường

4) Họ và tên: Bo Bo Thị Bơi
Ngày tháng năm sinh: 15/5/1966
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên BTV HU, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: TC Thanh vận

5) Họ và tên: Cao Văn Bường
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1977
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ma O, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Bí Thư Đảng ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Công an

6) Họ và tên: Mấu Thái Cư
Ngày tháng năm sinh: 22/7/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tà Nĩa, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: 12/12 
Trình độ chuyên môn: ĐH XD Đảng và CQNN

7) Họ và tên: Bo Bo Cao Tiến Danh 
Ngày tháng năm sinh: 04/7/1980
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ba Cụm Nam, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, BT Đảng ủy - CT HĐND xã Ba Cụm Nam
Trình độ học vấn: 12/12 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp

8) Họ và tên: Cao Thế Duyệt
Ngày tháng năm sinh: 01/6/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Du Oai, Sơn Lâm, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: 

9) Họ và tên: Nguyễn Quốc Đông
Ngày tháng năm sinh: 15/8/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

10) Họ và tên: Tro Ghiêng
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1976
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Liên Bình, Sơn Bình, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: TC Hành chính

11) Họ và tên: Hứa Quang Hải
Ngày tháng năm sinh: 21/8/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phường Đúc, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Chính trị viên, BCH Quân sự huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐH Điều tra tội phạm


12) Họ và tên: Nguyễn Minh Hải
Ngày tháng năm sinh: 30/3/1980
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa
Chức vụ: Công chức Phòng Tư pháp
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật


13) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiếu
Ngày tháng năm sinh: 1/1/1978
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ê na, Krongana, Đaklak
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Trưởng PhòngNông nghiệp & PTNT
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế


14) Họ và tên: Cao Hiếu
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thành Sơn, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thành Sơn
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Công an


15) Họ và tên: Phạm Văn Hợp
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1973
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Chức vụ: Ủy viên BTV HU, Trưởng BTC HU
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế


16) Họ và tên: Đỗ Nhi Huy
Ngày tháng năm sinh: 09/7/1978
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Chức vụ: Công chức Phòng Nông nghiệp & PTNT
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế nông lâm


17) Họ và tên: Vũ Văn Hưng
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên
Chức vụ: Huyện ủy viên, PCT HĐND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí


18) Họ và tên: Cao Minh Khánh
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1981
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sơn Hiệp
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị


19) Họ và tên: Nguyễn Tấn Lâm
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn

20) Họ và tên: Bo Bo Thị Thanh Mai
Ngày tháng năm sinh: 20/3/1983
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Thị đoàn thị trấn Tô Hạp
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp

21) Họ và tên: Phan Thị Thanh Nhàn
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1970
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Chức vụ: Trưởng phòng Lao động TB&XH
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

22) Họ và tên: Thân Thị Kim Quy
Ngày tháng năm sinh: 01/6/1986
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Đan Hội, Lục Nam, Bắc Giang
Chức vụ: Công chức
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

23) Họ và tên: Phan Văn Sửu
Ngày tháng năm sinh: 15/8/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An
Chức vụ: Ủy viên BTV HU, Phó chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

24) Họ và tên: Nguyễn Tiến
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1966
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Ủy viên BTV HU, Trưởng Công an
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Công An

25) Họ và tên: Cao Văn Tính
Ngày tháng năm sinh: 20/5/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên BTV HU, Bí Thư Đảng ủy thị trấn Tô Hạp
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp

26) Họ và tên: Cao Văn Ty
Ngày tháng năm sinh: 27/5/1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo HU
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học


27) Họ và tên: Mấu Thị Thị
Ngày tháng năm sinh: 28/4/1973
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Trưởng Phòng Dân tộc
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học


28) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thu
Ngày tháng năm sinh: 29/8/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Bình, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLD
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

29) Họ và tên: Mấu Thị Lệ Thu
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1980
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

30) Họ và tên: Cao Minh Vỹ
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1976
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn:












Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 15

Số lượt truy cập: 1207093