[Đăng ngày: 28/09/2015]
1) Họ và tên: Cao Cường
Ngày tháng năm sinh: 25/6/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Thương, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

2) Họ và tên: Nguyễn Như Thuận
Ngày tháng năm sinh: 31/12/1954
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Kỳ Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Chức vụ: Nguyên Phó bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành Chính

3) Họ và tên: Lê Đình Chiến
Ngày tháng năm sinh: 04/8/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

4) Họ và tên: Phan Văn Tiến
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1955
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

5) Họ và tên: Văn Ngọc Hường
Ngày tháng năm sinh: 03/6/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

6) Họ và tên: Mấu Thị Thanh Tâm
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1984
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Chính trị

7) Họ và tên: Pi Năng Thị Thượng
Ngày tháng năm sinh: 24/9/1961
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện
Trình độ học vấn: 12/12

8) Họ và tên: Hà Thị Phương Nga
Ngày tháng năm sinh: 22/8/1961
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Minh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Sư phạm Sinh học

9) Họ và tên: Cao Thị Ánh
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1976
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp phụ vận

10) Họ và tên: Ca Tông Thị Mến
Ngày tháng năm sinh: 10/9/1979
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác Tư tưởng Chính trị

11) Họ và tên: Cao Xuân Thiện
Ngày tháng năm sinh: 1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ học vấn: 12/12

12) Họ và tên: Hà Teng
Ngày tháng năm sinh: 01/1/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: T-rin
Tôn giáo: Không
Quê quán: Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ học vấn: 09/12
Trình độ chuyên môn: Cao cấp Sĩ quan

13) Họ và tên: Lê Văn Hoa
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quãng Ngãi
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

14) Họ và tên: Trần Văn Thân
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và CQNN

15) Họ và tên: Trần Minh Thuận
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1966
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng dân dụng và CN

16) Họ và tên: Bùi Hữu Hóa
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm Lịch Sử

17) Họ và tên: Trần Văn Tiến
Ngày tháng năm sinh: 07/7/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: An Hội, Hà Nam
Chức vụ: Phó Giám Đốc trung tâm Y tế
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa

18) Họ và tên: Huỳnh Nhàn
Ngày tháng năm sinh: 04/7/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Kế toán

19) Họ và tên: Pi Năng Tiêu
Ngày tháng năm sinh: 01/4/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Suối Cát, Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy xã Liên Sang
Trình độ học vấn: 11/12

20) Họ và tên: Lê Văn Cường
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng Nội Vụ
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm ngữ văn

21) Họ và tên: Niê H Ruôn
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1984
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Ê-đê
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp
Trình độ học vấn: 12/12

22) Họ và tên: Cà Tam
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1981
Giới tính: Nữ
Dân tộc: T-rin
Tôn giáo: Không
Quê quán: Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Sơn Thái
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phụ vận

23) Họ và tên: Nguyễn Công Hà
Ngày tháng năm sinh: 09/3/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Khánh Thượng
Trình độ học vấn: 09/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

24) Họ và tên: Dương Đình Du
Ngày tháng năm sinh: 11/6/1955
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Mai, Chợ Mới, Bắc Giang
Chức vụ: Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Khánh Vĩnh
Trình độ học vấn: 07/10

25) Họ và tên: Cao Thị Thêm
Ngày tháng năm sinh: 25/5/1974
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thành Sơn, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thành
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

26) Họ và tên: Huỳnh Văn Thúc
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Thủy, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Khánh Trung
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng

27) Họ và tên: Nguyễn Văn Trạnh
( thôi làm nhiệm vụ đại biểu từ 02/44/2012)
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

28) Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
( thôi làm nhiệm vụ đại biểu từ 26/6/2013)
Ngày tháng năm sinh: 15/5/1965
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN và PTNN
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

29) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hồng
( thôi làm nhiệm vụ đại biểu từ 22/10/2013)
Ngày tháng năm sinh: 11/9/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hương Thủy, Huế
Chức vụ: Nguyên Trưởng công an huyện Khánh Vĩnh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh Nhân dân

30) Họ và tên: Phạm Văn Chức
( thôi làm nhiệm vụ đại biểu từ 26/6/2012)
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Khánh Vĩnh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng chính quyền


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 1209722