[Đăng ngày: 10/09/2016]
Danh sách đại biểu HĐND huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2016-20211) Họ và tên: Lê Đình Chiến
Ngày tháng năm sinh: 8/4/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật


2) Họ và tên: Cao Cường
Ngày tháng năm sinh: 6/25/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật


3) Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường
Ngày tháng năm sinh: 7/27/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Can Lộc, Hà Tĩnh
Chức vụ: Quyền Chủ tịch UBND xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn


4) Họ và tên: Phạm Đức Dũng
Ngày tháng năm sinh: 2/20/1981
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng cầu đường

5) Họ và tên: Nguyễn Văn Đồng
Ngày tháng năm sinh: 8/24/1975
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật chế biến thủy sản

6) Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hiền
Ngày tháng năm sinh: 10/1/1975
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán


7) Họ và tên: Lê Thị Kim Hoa
Ngày tháng năm sinh: 9/4/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật


8) Họ và tên: Lê Văn Hoa
Ngày tháng năm sinh: 11/16/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bình Sơn, Quãng Ngãi
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Chăn nuôi thú


9) Họ và tên: Bùi Hữu Hóa
Ngày tháng năm sinh: 1/12/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Quản lý giáo dục


10) Họ và tên: Trương Việt Hùng
Ngày tháng năm sinh: 2/15/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội
Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính


11) Họ và tên: Văn Ngọc Hường
Ngày tháng năm sinh: 6/3/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí


12) Họ và tên: Cao Thị Liên
Ngày tháng năm sinh: 7/19/1976
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công tác xã hội


13) Họ và tên: Lê Thị Liên
Ngày tháng năm sinh: 7/1/1971
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công tác xã hội


14) Họ và tên: Huỳnh Bá Linh
Ngày tháng năm sinh: 8/3/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng ban Dân vận
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền


15) Họ và tên: Nguyễn Duy Long
Ngày tháng năm sinh: 7/9/1980
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam
Chức vụ: Công chức
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Lịch sử


16) Họ và tên: Diệp Bảo Lộc
Ngày tháng năm sinh: 8/11/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bác sĩ, Giám đốc
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II

17) Họ và tên: Lê Đình Phùng
Ngày tháng năm sinh: 10/27/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa ngành Kỹ thuật điện


18) Họ và tên: Hà Rai
Ngày tháng năm sinh: 8/15/1982
Giới tính: Nam
Dân tộc: Trin
Tôn giáo: Tin lành
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế và quản lý thủy sản


19) Họ và tên: Trần Thái Sơn
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Đồng Xuân, Phú Yên
Chức vụ: Thượng tá - Chính trị viên
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền


20) Họ và tên: Mấu Thị Thanh Tâm
Ngày tháng năm sinh: 2/16/1984
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bác Ái, Ninh Thuận
Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Giáo dục chính trị21) Họ và tên: Hà Teng
Ngày tháng năm sinh: 4/1/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Trin
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự


22) Họ và tên: Pi Năng Tiêu
Ngày tháng năm sinh: 4/1/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn:


23) Họ và tên: Lê Quang Thanh
Ngày tháng năm sinh: 8/6/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng Công an
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật


24) Họ và tên: Cao Xuân Thạnh
Ngày tháng năm sinh: 10/9/1977
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền


25) Họ và tên: Cao Thị Thêm
Ngày tháng năm sinh: 5/25/1974
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Sơn, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư kiêm Quyền Chủ tịch UBND xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế


26) Họ và tên: Cao Xuân Thiện
Ngày tháng năm sinh: 8/24/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn:


27) Họ và tên: Nguyễn Thu
Ngày tháng năm sinh: 1/11/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn


28) Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận
Ngày tháng năm sinh: 3/9/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học


29) Họ và tên: Nguyễn Đức Trí
Ngày tháng năm sinh: 10/6/1984
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Quyền Chủ tịch UBND xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính ngân hàng


30) Họ và tên: Cao Minh Xuân
Ngày tháng năm sinh: 11/28/1982
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 28

Số lượt truy cập: 1209724