[Đăng ngày: 17/05/2015]
Họ và tên: MAI XUÂN CỐNG
Tên thường gọi: Mai Xuân Cống
Ngày sinh: 01/01/1922
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Diên Khánh , Khánh Hoà
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nha Trang, Phú Khánh.


Họ và tên: MAI DƯƠNG
Tên thường gọi: Mai Dương
Ngày sinh: 01/10/1917
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Ninh Hòa , Khánh Hoà
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh


Họ và tên: LÊ THỊ ĐỘ
Tên thường gọi: Lê Thị Độ
Ngày sinh: 01/01/1947
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Khánh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh tỉnh Phú Khánh, Phó Bí thư Thị đoàn Nha Trang


Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HOAN
Tên thường gọi: Nguyễn Công Hoan
Ngày sinh: 01/01/1943
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Yên
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Phú Khánh, giáo viên Trường cấp III Nguyễn Huệ, huyện Tuy Hòa, Phú Khánh.


Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HỮU
Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Hữu (Nguyễn Hữu Trinh)
Ngày sinh: 01/01/1923
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Huyện Điện Bàn, , Quảng Nam - Đà Nẵng
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Khánh.


Họ và tên: NGUYỄN HỮU MAI
Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Mai
Ngày sinh: 10/10/1915
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Quảng Trị
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Họ và tên: TRẦN NGƯỠNG
Tên thường gọi: Trần Ngưỡng
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Huyện Ninh Hòa , Khánh Hoà
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Khánh.


Họ và tên: NGUYỄN BÁ PHÁT
Tên thường gọi: Nguyễn Bá Phát
Ngày sinh: 01/01/1921
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, , Quảng Nam - Đà Nẵng
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Thiếu tướng, Ủy viên Hội đồng Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, Tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân


Họ và tên: TRẦN SUYỀN
Tên thường gọi: Trần Suyền
Ngày sinh: 01/01/1922
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Yên
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh


Họ và tên: ĐÀO THIỆN THI
Tên thường gọi: Đào Thiện Thi
Ngày sinh: 23/02/1920
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Huyện Thanh Oai, , Hà Tây
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Bộ trưởng Bộ tài chính Chính phủ CHXHCNVN


Họ và tên: BÙI THỊ THANH VÂN
Tên thường gọi: Bùi Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 01/01/1929
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Yên
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Tỉnh ủy viên, Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Phú Khánh, Uỷ viên Ủy ban Dự thảo Hiến pháp


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 34

Số lượt truy cập: 1209730