[Đăng ngày: 16/05/2015]
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHI
Ngày sinh: 13/9/1913
Quê quán: Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Khóa I
Nơi ứng cử: Khánh Hòa
Ủy viên thư ký Ủy ban hành chính Trung Bộ
Khóa II
Là đại biểu lưu nhiệm khóa II
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính, Phủ Thủ tướng
Khóa III
Nơi ứng cử: Khánh Hòa
Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khóa IV
Nơi ứng cử: Bắc Thái
Ủy viên thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Họ và tên: ĐÀO THIỆN THI
Tên thường gọi: Đào Thiện Thi
Ngày sinh: 23/02/1920
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Huyện Thanh Oai, , Hà Tây
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Bộ trưởng Bộ tài chính chính phủ CHXHCNVN
Nơi làm việc: Bộ tài chính
Ngày vào đảng:...
Nơi ứng cử:Phú Khánh
Đại biểu Quốc hội khoá: I,II,III,V,VI,VII


Họ và tên: NGUYỄN MINH VỸ
Bí danh: TÔN THẤT VỸ
Ngày sinh: 17/7/1914
Quê quán: tỉnh Thừa Thiên
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Khóa I
Nơi ứng cử: Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Khánh Hòa
Khóa II
Là đại biểu lưu nhiệm khóa II
Chánh văn phòng Ban Thống nhất Trung ương
Khóa III
Nơi ứng cử: Khánh Hòa
Vụ trưởng Vụ miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 17

Số lượt truy cập: 1207095