[Đăng ngày: 08/09/2017]

  Thực hiện Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ngày 06 và 07 tháng 9 năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc giải quyết đơn khiếu nại kéo dài, còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh từ ngày 01/7/2012 đến 31/7/2017”.

  Đồng chí Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Lữ Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách làm Phó đoàn giám sát; tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đai diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

  Đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh và Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang để nghe báo cáo về tình hình đơn khiếu nại kéo dài trên địa bàn, việc giải quyết của chính quyền địa phương và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của thành phố và huyện để phản ánh với Quốc hội, góp phần hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại của công dân cũng như ghi nhận và phản ánh các kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại.

  Sau các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh và Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành địa phương liên quan để thông qua báo cáo kết quả giám sát.

  Qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa nhận thấy: Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh đã và đang triển khai nhiều dự án lớn, công trình trọng điểm quốc gia, việc thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình đã làm cho tình trạng khiếu kiện về đền bù, hỗ trợ, tái định cư diễn biến phức tạp. 

  Xác định việc tiếp dân, giải quyết các khiếu nại của Nhân dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạn chế các điểm nóng gây mất trật tự xã hội, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp đồng thời củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. 

  Đối với đơn khiếu nại, tố cáo nói chung và đơn khiếu nại kéo dài nói riêng của công dân, UBND thành phố Nha Trang và UBND huyện Vạn Ninh đã tập trung giải quyết đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn, vẫn còn tình trạng công dân sau khi đã được UBND thành phố Nha Trang và UBND huyện Vạn Ninh giải quyết đơn nhưng không thực hiện quyền khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện ra tòa mà vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan, nhất là các cơ quan dân cử; hoặc liên tục tham gia phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri với thái độ bức xúc, gây ảnh hưởng đến dư luận.

  Qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư, tài chính..., bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề nghị nghiên cứu và sớm cho thành lập chế định tài phán hành chính chuyên trách giải quyết khiếu nại hành chính với một trình tự, thủ tục nhanh gọn, thiết thực, linh hoạt và hiệu quả nhằm áp lực cho các cơ quan hành chính Nhà nước đồng thời đảm bảo sự công bằng nghiêm minh của pháp luật…

  Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã có một số ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công bố và cập nhật thường xuyên danh mục các vụ việc khiếu kiện của công dân đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh. Xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

  Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị thành phố Nha Trang quan tâm thực hiện tốt hơn nữa việc đảm bảo quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết khiếu nại; đối với những đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý, Ủy ban nhân dân thành phố nên ban hành quyết định xử lý lần đầu theo đúng quy định của pháp luật/.

Bùi Yến

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 22

Số lượt truy cập: 1209718