[Đăng ngày: 19/01/2016]

  Triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 và trên cơ sở tình hình thực tế, ngày 19/01/2015, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký phát hành kế hoạch hoạt động quý I/2016. Theo đó, trong 03 tháng đầu năm 2016, các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: 

  - Hoàn thành việc biên tập, in ấn và phát hành tập sách “Đại biểu dân cử Khánh Hòa qua các thời kỳ 1946 - 2015”;

  - Kiểm tra kết quả và tiếp tục chỉ đạo việc rà soát nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 07/2011 đến tháng 07/2015 nhiệm kỳ 2011 - 2016;

  - Chuẩn bị nội dung tham luận và tham gia Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây nguyên lần thứ 26 tại tỉnh Lâm Đồng;

  - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Hội thao “Đại biểu dân cử tỉnh Khánh Hòa lần thứ I”;

  - Đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 9 đến trước kỳ họp thứ 11 để chuẩn bị cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

  - Tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân;

  - Thăm, chúc tết các đối tượng người có công; đại biểu Hội đồng nhân dân nguyên là chuyên trách các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh qua các thời kỳ; các đơn vị trực chiến trong tỉnh;

  - Họp dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

  - Tổ chức tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V;

  - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật mới của Quốc hội;

  - Triển khai các nhiệm vụ để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2016.

Thanh Tình
Các tin khác


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 32

Số lượt truy cập: 1193395