[Đăng ngày: 29/09/2015]
1) Họ và tên: Hồ Văn Anh
Ngày tháng năm sinh: 8/10/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật giáo
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Ban đại diện Phật giáo Huyện Cam Lâm
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

2) Họ và tên: Ngô văn Bảo
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

3) Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Ngày tháng năm sinh: 22/9/1970
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy xã Cam Thành Bắc
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

4) Họ và tên: Phan Ngọc Bình
Ngày tháng năm sinh: 01/5/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phổ Thạch, Phổ Đức, Quảng Ngãi
Chức vụ: Đồn Biên phòng Vạn Ninh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

5) Họ và tên: Phạm Triệu Cường
Ngày tháng năm sinh: 08/4/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hà Bắc
Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

6) Họ và tên: Lương Dự
Ngày tháng năm sinh: 20/4/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

7) Họ và tên: Võ Văn Dũng
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam
Chức vụ: Trưởng phòng hậu cần công an tỉnh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

8) Họ và tên: Nguyễn Xuân Hà
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thạch Đồng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

9) Họ và tên: Nguyễn Thanh Hào
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Xuân, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Viện trưởng viện KSND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

10) Họ và tên: Nguyễn Hữu Hảo
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1973
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Xuân, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

11) Họ và tên: Đặng Huy Hiến
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

12) Họ và tên: Nguyễn Hữu Hòa
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1975
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Xuân, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

13) Họ và tên: Trần Mai Thị Kim Hòa
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1975
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Đồng Xuân, Phú Yên
Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

14) Họ và tên: Nguyễn Hồng Kinh
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1947
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hồng Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

15) Họ và tên: Đoàn Ngọc Lâm
Ngày tháng năm sinh: 01/8/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Cam Hòa, Cam Lâm
Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

16) Họ và tên: Nguyễn Quốc Lâm
Ngày tháng năm sinh: 20/6/1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: TCG
Quê quán: Đức Phổ, Quãng Ngãi
Chức vụ: Doanh nghiệp TN Quốc Lâm
Trình độ học vấn: 12/12

17) Họ và tên: Trần Đình Lập
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thị Hỉa, Thái Thị, Thái Bình
Chức vụ: PCT HĐND xã Cam Phước Tây
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: TC QLNN

18) Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày tháng năm sinh: 02/05/1965
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Cát Sơn, Phú Cát, Bình Định
Chức vụ: Chủ tịch hội LHPN huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

19) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày tháng năm sinh: 14/7/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

20) Họ và tên: Nguyễn Văn Mười
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

21) Họ và tên: Phan Thị Tuyết Mỹ
Ngày tháng năm sinh: 02/3/1965
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ Cam Tân
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: TC

22) Họ và tên: Nguyễn Thành Non
Ngày tháng năm sinh: 01/3/1973
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Diên Bình, Diên Khánh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chính ủy F974 Diên Khánh
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

23) Họ và tên: Nguyễn Thị Quế
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1960
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An
Chức vụ: CBCC nghỉ hưu
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

24) Họ và tên: Đỗ Hữu Quỳnh
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật giáo
Quê quán: Phương Câu, Nha Trang, Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng GDĐT
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

25) Họ và tên: Hoàng Quang Thanh
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

26) Họ và tên: Huỳnh Tấn Thành
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Minh Đức, Mộ Đức, Quãng Ngãi
Chức vụ: PCT UBND xã Cam Hiệp Bắc
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: TC ĐC-XD

27) Họ và tên: Đỗ Minh Thạnh
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1973
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xuân Phương, Sông Cầu, Phú Yên
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

28) Họ và tên: Nguyễn Thị Thạnh
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1961
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

29) Họ và tên: Lê Thị Thu Thùy
Ngày tháng năm sinh: 08/8/1977
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật Giáo
Quê quán: Thủy Triều, Cam Hải Đông
Chức vụ: Giám đốc TT.PTQĐ
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

30) Họ và tên: Nguyễn Minh Trí
Ngày tháng năm sinh: 23/5/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

31) Họ và tên: Nguyễn Trí Tuân
Ngày tháng năm sinh: 03/7/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Diên An, Diên Khánh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

32) Họ và tên: Nguyễn Hữu Tùng
Ngày tháng năm sinh: 02/8/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng trị
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Tc xây dựng


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 36

Số lượt truy cập: 1209732