[Đăng ngày: 06/09/2017]

  Trong tháng 8 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: Việc thực hiện quy định pháp luật về chế độ tạm giữ, tạm giam; về quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trên địa bàn tỉnh và tiến hành giám sát và khảo sát thực tế tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện: Khánh Sơn, Diên Khánh, Vạn Ninh và Công an thành phố Cam Ranh.

  Cộng tác viên trang tin đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát về một số nội dung liên quan đến chuyên đề này.


Bà Nguyễn Thị Lan Phương
Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

  CTV: Được biết trong tháng 8/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố. Xin Bà cho biết về việc lựa chọn chuyên đề này?

  Bà Nguyễn Thị Lan Phương:

  Tạm giữ, tạm giam là những biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật do các cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng nhằm buộc những người có lệnh tạm giữ hoặc lệnh tạm giam cách ly khỏi xã hội trong một thời gian nhất định để ngăn chặn hành vi phạm tội, hành vi gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc bảo đảm thi hành án.

  Qua theo dõi tình hình tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam; đảm bảo giam, giữ đúng người, đúng pháp luật. Tuy nhiên, so với quy định của pháp luật, còn một số vấn đề tồn tại như:

  Quy mô cơ sở vật chất các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam đa số bị xuống cấp; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam một số nơi, một số lúc chưa đầy đủ và kịp thời.

  Hơn nữa, so với quy định tại Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/1998/NĐ-CP về quy chế tạm giữ, tạm giam, thì Luật tạm giữ, tạm giam năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đã có sửa đổi, bổ sung liên quan đến chế độ giam, giữ cho người bị tạm giam, người bị tạm giữ (đặc biệt là việc gặp thân nhân, người bào chữa); quy định cụ thể về chế độ người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người chưa thành niên, phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đồng tính và người bị tạm giữ, người bị tạm giam mang quốc tịch nước ngoài tiếp xúc lãnh sự. 

  Với thực trạng quy mô, cơ sở vật chất của các Nhà tạm giữ tại các địa phương như hiện nay, khi áp dụng các quy định của Luật tạm giữ, tạm giam năm 2015 về các chế độ cũng như quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì liệu có khó khăn, bất cập gì trong quá trình thực hiện hay không. Đây là những lý do để Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn chuyên đề này.

  CTV: Nội dung trọng tâm của đợt giám sát là gì?

  Bà Nguyễn Thị Lan Phương:

  Với chuyên đề này, Đoàn giám sát tập trung vào xem xét và đánh giá việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về các chế độ và về quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, cụ thể:

  Chế độ quản lý giữ, giam và chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam trong ăn, ở; mặc và tư trang; chế độ gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu; chăm sóc y tế và sinh hoạt tinh thần; gặp thân nhân, người bào chữa,...

  Và về quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong việc bảo đảm tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản; được bảo đảm các chế độ theo quy định; quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư, người khác bào chữa; quyền bầu cử…; quyền được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc của người khác

  CTV: Mục đích mà Đoàn giám sát đặt ra đối với chuyên đề này, thưa Bà?

  Bà Nguyễn Thị Lan Phương: 

  Có thể nói, tạm giữ, tạm giam là một hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. 

  Chính vì vậy, mục đích đặt ra đối với Đoàn giám sát chuyên đề này là xem xét thực trạng các Nhà tạm giữ tại các địa phương và Trại tạm giam của Công an tỉnh trên cơ sở đối chiếu quy định pháp luật, qua đó, đánh giá mặt đạt được cần phát huy; những hạn chế của đơn vị trong quá trình thực hiện và những bất cập về măt chính sách. Từ đó, Đoàn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp cần thiết theo quy định.

  Qua giám sát cho thấy, so với quy định pháp luật, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đáng chú ý, như: Quy mô, cơ sở vật chất một số Nhà tạm giữ đang trong tình trạng xuống cấp; khó khăn trong việc thực hiện chế độ chăm sóc y tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam;… 

  Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị kết hợp khảo sát thực tế tại một số Nhà tạm giữ của các địa phương và Trại tạm giam Công an tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo chung theo quy định.

  CTV: Xin cảm ơn Bà!

Thanh Tình


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 16

Số lượt truy cập: 1207092