[Đăng ngày: 15/09/2015]
1) Họ và tên: Mấu Thái Cư
Năm sinh: 1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Xây dựng Đảng – CQ Nhà nước

2) Họ và tên: Vũ Văn Hưng 
Năm sinh: 1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hưng yên
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

3) Họ và tên: Hồ Hữu Khoa
Năm sinh: 1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Chức vụ: UVTT HĐND huyện
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Quản lý hành chính nhà nước

4) Họ và tên: Bo Bo Thị Bơi
Năm sinh: 1966
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH 
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Thanh vận

5) Họ và tên: Lê Quý Hải 
Năm sinh: 1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hưng yên
Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Xây dựng Đảng – CQ Nhà nước

6) Họ và tên: Cao Văn Tính 
Năm sinh: 1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn Tô Hạp - Phó Trưởng Ban Pháp chế
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Thanh vận

7) Họ và tên: Phan Hồng 
Năm sinh: 1956
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bình Định
Chức vụ: Giám đốc TT TM-DV Khánh Sơn, Phó Trưởng ban KT-XH
Trình độ học vấn: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Nông Nghiệp

8) Họ và tên: Nguyễn Văn Cương
Năm sinh: 1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Giám đốc TT phát triển Quỹ đất
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

9) Họ và tên: Nguyễn Đức Ngữ
Năm sinh: 1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quảng Ngãi
Chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục thuế Khánh Sơn 
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

10) Họ và tên: Nguyễn Tấn Lâm
Năm sinh: 1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bình Định
Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn

11) Họ và tên: Nguyễn Quốc Đông
Năm sinh: 1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hà Tĩnh 
Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH 
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

12) Họ và tên: Đặng Thị Cần 
Năm sinh: 1960
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Nghệ An
Chức vụ: Đại biểu HĐND
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

13) Họ và tên: Bo Bo Vĩnh Thành
Năm sinh: 1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng CQQS huyện 
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Trình độ chuyên môn: Quân sự

14) Họ và tên: Nguyễn Xuân Tạo
Năm sinh: 1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Hiệu trưởng – Trường TC nghề Khánh Sơn
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Vật lý

15) Họ và tên: Mấu Quốc Nấm
Năm sinh: 1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Ba Cụm Bắc
Trình độ học vấn: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Quản lý Nhà nước

16) Họ và tên: Trần Thị Xuân Cúc
Năm sinh: 1960
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quảng Nam
Chức vụ: Đại biểu HĐND
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

17) Họ và tên: Cao Là Nghiên
Năm sinh: 1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận
Trình độ học vấn: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Quản lý Nhà nước

18) Họ và tên: Nguyễn Quốc Thái
Năm sinh: 1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bình Định
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

19) Họ và tên: Phan Văn Sửu
Năm sinh: 1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Nghệ An
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

20) Họ và tên: Phạm Hồng Sơn 
Năm sinh: 1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quảng Ngãi
Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

21) Họ và tên: Cao Hồng Vân
Năm sinh: 1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Đại biểu HĐND
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng – CQ Nhà nước

22) Họ và tên: Cao Phạm Cưỡng
Năm sinh: 1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân 
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y tế

23) Họ và tên: Võ Việt Hùng 
Năm sinh: 1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quảng Nam
Chức vụ: Đại biểu HĐND
Trình độ học vấn: sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Quản lý Nhà nước

24) Họ và tên: Đinh Ngọc Bình
Năm sinh: 1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quảng Ngãi 
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường

25) Họ và tên: Cao Hiếu
Năm sinh: 1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Thành Sơn 
Trình độ học vấn: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Công anĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 20

Số lượt truy cập: 1209716