[Đăng ngày: 27/04/2015]
PHẠM NGỌC ANH

Sinh ngày 19 tháng 3 năm 1960
Quê quán: Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam
Nơi cư trú:6 Hoa Lư, Nha Trang, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học tổng hợp Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó tổng biên tập Báo Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 4 Huyện Ninh Hòa
Dân tộc: Kinh


LÊ THỊ MỸ BÌNH


Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1970
Dân tộc : Kinh
Quê quán: xã Hòa Bình 2, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Nơi cư trú : 15B Hát Giang, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn : Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ Giáo viên Trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang.
Nơi ứng cử : Đơn vị bầu cử số 02 Huyện Vạn Ninh.


PHAN DANH BÌNH

Sinh ngày : 02 tháng 8 năm 1966
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Nơi cư trú : Căn hộ 5.6 Chung cư số 7, Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Đại học Tài chính Kế toán; Cử nhân chính trị.
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử : Đơn vị bầu cử số 01 Huyện Vạn Ninh
.

ĐẶNG MINH CHÂU


Sinh ngày : 20 tháng 10 năm 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Bình
Nơi cư trú: A21 Chung cư 9 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học tổng hợp Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 12 thị xã Cam Ranh


NGUYỄN VĂN CHIÊU


Sinh ngày: 05 tháng 5 năm 1950
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Minh, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Nơi cư trú: Thị trấn Ninh Hoà, Ninh Hoà, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 04 Huyện Ninh Hòa


NGUYỄN CHUYỆN


Sinh ngày: 07 tháng 10 năm 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đại Điền Nam, Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Tổ 2, Khóm Phú Lộc Tây 2, Diên Khánh, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn : Cử nhân hành chính, Cử nhân chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 08 Huyện Diên Khánh


CAO CƯỜNG


Sinh ngày: 25 tháng 6 năm 1963
Dân tộc: Raglay
Quê quán : Tà Gộc, Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Cà Thiêu, Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 10 Huyện Khánh Vĩnh


HOÀNG TRỌNG DÂN


Sinh ngày:15 tháng 3 năm 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tân Hưng, Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi cư trú: 49 Cửu Long, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 14 Huyện Trường Sa


NGUYỄN VIỆT DÂN


Sinh ngày:12 tháng 6 năm 1951
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Nơi cư trú: 59/44/18 Hoàng Diệu, Nha Trang
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học xây dựng Bucaret-Rumani
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 07 TP Nha Trang


PHAN VĂN DŨNG


Sinh ngày 16 tháng 01 năm 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán : Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An
Nơi cư trú : Thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Sư phạm Vinh
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 09 Huyện Diên Khánh


PHẠM THỊ THÁI HẰNG
(Thôi làm Đại Biểu HĐND từ tháng 7/2009)


Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1957
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Phú Lễ, Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình
Nơi cư trú : 25/2 Lê Hồng Phong, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa
Trình độ học vấn : Kỹ sư Kinh tế
Nghề nghiệp, chức vụ: Kế toán Trạm khai thác công trình thủy lợi - Cam Ranh.
Nơi ứng cử : Đơn vị bầu cử số 13 Thị xã Cam Ranh


NGUYỄN THỊ THU HẰNG


Sinh ngày 04 tháng 01 năm 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế
Nơi cư trú: 7C Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học Tài chính Kế toán
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 07 TP Nha Trang


LÊ XUÂN HẠNH


Sinh ngày 14 tháng 12 năm 1950
Dân tộc : Kinh
Quê quán: xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Nơi cư trú : 22A Tô Hiến Thành, Tân Lập, Nha Trang,
Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cao cấp lý luận chính trị Mác-Lê Nin.
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 10 Huyện Khánh Vĩnh


TRẦN QUỲNH HOA


Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 6A Cửu Long, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc Bệnh viện tỉnh
Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 04 Huyện Ninh Hòa


LƯƠNG THỊ THU HÒA
(Đại Biểu chuyên trách Ban Dân Tộc)


Sinh ngày 15 tháng 03 năm 1954
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa Học
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LH phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 01 Huyện Vạn Ninh


NGUYỄN TRỌNG HÒA


Sinh ngày 27 tháng 06 năm 1956
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên
Nơi cư trú: 11 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 06 TP Nha Trang


TRẦN QUANG HỌA


Sinh ngày 18 tháng 10 năm 1956
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nơi cư trú: 64 Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 02 Huyện Vạn Ninh


BÙI QUANG HÙNG


Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1955
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Đông Hải, Thị xã Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Nơi cư trú: 53A Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc Điện lực Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 12 Thị xã Cam Ranh


NGUYỄN NGỌC HƯNG


Sinh ngày 21 tháng 3 năm 1953
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 43 Thống Nhất, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy;
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh uỷ. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 06 - TP Nha Trang


NGUYỄN TẤN HƯNG


Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1951
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: Khóm I , Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cao cấp lý luận chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Cam Ranh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 13 Thị xã Cam Ranh


NGUYỄN KHOA DIỆU HƯƠNG


Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1938
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Huế- Thừa Thiên
Nơi cư trú: 79/4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Liên hiệp các hội KH - KT Khánh Hòa. Phó chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật biển Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 07 TP Nha TrangTRẦN AN KHÁNH


Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1958
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Trường Lộc, Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: 62 Phù Đổng, Phước Tiến, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật học,Cử nhân hành chính, Cao cấp chính trị.
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 08 huyện Diên Khánh


BIỆN XUÂN KHƯƠNG


Sinh ngày 12 tháng 01 năm 1960
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Nơi cư trú: KTT vùng 4 Hải Quân Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Đại học.
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Lữ đoàn trưởng chính trị Lữ đoàn 146 - Vùng 4 - Hải Quân; Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 14 Huyện Trường Sa


NGUYỄN THỊ KIỀU


Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: An Định, Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: Khóm 2, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã Cam Ranh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 12 Thị xã Cam RanhNGUYỄN LẠC

Sinh ngày 12 tháng 5 năm 1956
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đại Điền Trung, Diên Điền, Diên Khánh, KH.
Nơi cư trú: 30 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang,
Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Cao đẳng Sư phạm Văn
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 08 Huyện Diên Khánh


NGUYỄN XUÂN LONG


Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1956
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Đông, Ninh Hoà, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 150 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 04 Huyện Ninh Hòa


LÊ THỊ KHÁNH MAI

Sinh ngày 29 tháng 3 năm 1954
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Long Hoà, Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: 20 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Thạc sỹ khoa học xã hội và nhân văn.
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa; Tổng biên tập Tạp chí Nha Trang
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 01 Huyện Vạn Ninh


NGUYỄN NGỌC MINH


Sinh ngày 19 tháng 12 năm 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
Nơi cư trú: 05 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 05 TP Nha TrangVÕ THỊ TUYẾT NA


Sinh ngày 3 tháng 8 năm 1955
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Dương Xuân, Diên Thủy, Thừa Thiên Huế
Nơi cư trú: 07 Âu Cơ, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 13 Thị xã Cam Ranh


NGUYỄN QUANG NAM


Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1958
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 133A Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Kiến trúc sư, Cử nhân kinh tế.
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Công ty Xây dựng
Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 9 Huyện Diên Khánh


TRƯƠNG ĐỖ NHA(HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TÂM)


Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1935
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tảo Khê, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Tây.
Nơi cư trú: Chùa Nghĩa Phương, 02 Lý Thánh Tôn Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Cử nhân văn học Nhật Bản
Nghề nghiệp, chức vụ: Hoà thượng Phật giáo, Phó Trưởng ban trực Tỉnh hội phật giáo tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 06 TP Nha Trang


LÊ PHÁN


Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1962
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Nơi cư trú: Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh
Trình độ học vấn: Đại học y khoa Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 10 Huyện Khánh Vĩnh


VÕ LÂM PHI


Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1951
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phú Diêm, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 18A Pasteur, Xương Huân, Nha Trang
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế- Lao động trường cao cấp Công đoàn Liên Xô.
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh uỷ;
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 5 Thành phố Nha Trang


NGUYỄN VĨNH PHÚC (LINH MỤC NGUYỄN VĨNH PHÚC)


Sinh ngày 23 tháng 4 năm 1938
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: 230 đường 2/4 Vĩnh Phước, Nha Trang,KH
Trình độ học vấn: Cử nhân giáo khoa Pháp-Văn
Nghề nghiệp, chức vụ: Linh mục Quản xứ họ đạo Ngọc Thanh; Uỷ viên Đoàn chủ tịch UB đoàn kết công giáo Việt Nam toàn quốc; Phó chủ tịch UB đoàn kết công giáo Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 05 TP Nha Trang


LÊ THANH QUANG


Sinh ngày 09 tháng 9 năm 1960
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 36 Trần Nhật Duật, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Tổng hợp Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 06 TP Nha Trang


TRẦN VĂN QUANG


Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1955
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 12 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp điện tử TQT
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 05 TP Nha Trang


BÙI RÁNG


Sinh ngày 07 tháng 02 năm 1951
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bàn Thạch, Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: số 10/1 Cửu Long, Phước Hòa, Nha Trang, KH
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Sư phạm, Đại học Luật, Cử nhân Chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy
Diên Khánh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 09 Huyện Diên Khánh


NGUYỄN ĐẮC TÀI


Sinh ngày 25 tháng 1 năm 1962
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Phú Văn, Ninh Trung, Ninh Hoà, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 89/8 Vân Đồn, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học tổng hợp Văn Huế; ĐH xuất bản
Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 3 Huyện Ninh Hòa


VÕ TẤN THÁI


Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Vân, Ninh Hoà, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Thôn 9 thị trấn Ninh Hoà, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế, ĐH hành chính
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 03 Huyện Ninh Hòa


VÕ NGOC THÁI


Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: 6B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH Nông lâm TPHCM
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc TT Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 03 Huyện Ninh Hòa


LÊ XUÂN THÂN


Sinh ngày 02 tháng 5 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Trung, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 96A6/14 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tiến sỹ Luật học
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 12 Thị xã Cam Ranh


TRẦN NGỌC THANH


Sinh ngày 05 tháng 3 năm 1964
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí Thư tỉnh đoàn Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 07 TP Nha TrangLƯU QUỐC THANH


Sinh ngày 01 tháng 11 năm 1955
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, Bình Định.
Nơi cư trú: 32/4 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Đại học Sư phạm Toán, Cử nhân Hành chính.
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 09 Huyện Diên Khánh


PHAN THÔNG


Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 18/10B Trần Quang Khải, Nha Trang
Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính
Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.
Nơi ứng cử : Đơn vị bầu cử số 03 Huyện Ninh Hòa


MAI HỮU THU


Sinh ngày 12 tháng 4 năm 1954
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: Thôn 1 Thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh văn phòng HĐND & Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 04 huyện Ninh HòaMAI TRỰC


Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Ninh An, huyện Ninh Hoà, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: 10A Cửu Long, Phước Hòa, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật học; Cao cấp chính trị.
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 07 TP Nha TrangHOÀNG VĂN TRƯỜNG


Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1954
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thổ Khối, Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi cư trú: Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 11 Huyện Khánh Sơn


CAO HỒNG VÂN


Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1958
Dân tộc: Raglai
Quê quán: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Trình độ học vấn : 12/12
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư huyện uỷ Khánh Sơn
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 11 Huyện Khánh Sơn

HUỲNH QUANG VÂN

Sinh ngày 30 tháng 4 năm 1955
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Khóm 4, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Trung cấp kỹ thuật Thủy lợi, Cao cấp chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 02 Huyện Vạn Ninh


NGUYỄN CÔNG XANH


Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I ( sau đại học )
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm y tế Cam Ranh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 13 Thị xã Cam Ranh


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 43

Số lượt truy cập: 1209739