[Đăng ngày: 20/01/2016]

  Thực trạng sinh hoạt của người dân ở các Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.

  Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa V, đại biểu Nguyễn Thiện Hùng đã có câu hỏi chất vấn đối với ông Võ Tấn Thái- Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường về vấn đề Thực trạng sinh hoạt của người dân ở các Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thiện Hùng chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa V

  Trả lời chất vấn, ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định:

  Trong nhiều năm qua, tại địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án được đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội, do vậy việc hình thành các khu tái định cư để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải di chuyển chỗ ở là hết sức cần thiết, cấp bách. Nhìn chung, các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với tập quán sinh sống của người dân so với chỗ ở trước khi giải tỏa nên được người dân đồng thuận giao trả mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án. 


Ông Võ Tấn Thái- Giám đôcs Sở Tài Nguyên - Môi Trường trả lời
chất vấn trong kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa V.

  Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khu tái định cư chưa đáp ứng thỏa đáng nhu cầu của người dân về hạ tầng xã hội, về chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, quỹ đất sản xuất cho những hộ dân thuần nông còn thiếu… Nguyên nhân là do quỹ đất của địa phương bị hạn chế trong công tác lập quy hoạch, lựa chọn địa điểm để đầu tư xây dựng khu tái định cư. Ngoài ra, những yếu tố đặc thù như: điều kiện tự nhiên gắn kết tập quán, thói quen sinh sống, việc làm của người dân… nên người dân chưa thể ổn định cuộc sống như trước khi bị giải tỏa. Chẳng hạn như trường hợp người dân sinh sống chủ yếu làm nghề đánh bắt thủy sản, làm nương rẫy khi đến ở tại khu tái định cư gặp khó khăn về thói quen sinh hoạt, công việc mới, hoặc xa nơi làm nghề, thiếu đất sản xuất.

  Để giảm thiểu khó khăn và từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân tại các khu TĐC, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: quy hoạch xây dựng các khu TĐC phù hợp với điều kiện sinh sống của người dân bị giải tỏa, đảm bảo tối thiểu phục vụ cho nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của người dân. Đối với các dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư thì cần ưu tiên hàng đầu việc bố trí TĐC tại chỗ cho các trường hợp bị giải tỏa toàn bộ nhà đất trong dự án (nếu có). Phương án TĐC cần lập song song với phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng khu đất thu hồi được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, sẽ giám sát chặt chẽ việc xây dựng khu TĐC, khu dân cư đảm bảo về hạ tầng cơ sở theo đúng dự án được phê duyệt để đảm bảo cho người dân được giao đất TĐC xây dựng nhà ở ổn định. Một vấn đề hết sức quan trọng là phải tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng lao động tại các vùng bị thu hồi đất tập trung, tạo điều kiện ổn định nghề nghiệp và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất (do không còn đất để sản xuất). Các địa phương có điều kiện cần quy hoạch quỹ đất dịch vụ hoặc quỹ đất nông nghiệp để đáp ứng phần nào nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của người dân bị thu hồi nhiều đất và mất nguồn sống ổn định. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn người dân bị thu hồi đất trong việc học nghề phù hợp với khả năng và tìm công việc ổn định tại nơi TĐC. Tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, dạy nghề và tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho người dân nơi vùng có dự án thông qua ràng buộc với các nhà đầu tư trong việc sử dụng lao động tại địa phương.

Thực hiện : Thu Hoài


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 54

Số lượt truy cập: 1209750