[Đăng ngày: 08/10/2016]

1) Họ và tên: Hồ Văn Ân
Ngày tháng năm sinh: 24/11/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Lương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế


2) Họ và tên: Trần Kim Bảo
Ngày tháng năm sinh: 7/5/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bình Thanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Hành chính3) Họ và tên: Bùi Văn Cường
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1966
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, 
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước4) Họ và tên: Đồng Văn Chương
Ngày tháng năm sinh: 7/20/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tân Đửc Tây, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Y tế
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa Cấp II5) Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày tháng năm sinh: 9/22/1971
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Long
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
6) Họ và tên: Trần Ngọc Khiêm
Ngày tháng năm sinh: 8/13/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
7) Họ và tên: Ngô Liền
Ngày tháng năm sinh: 10/29/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính8) Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Lợi
Ngày tháng năm sinh: 12/13/1982
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Lịch sử9) Họ và tên: Hồ Văn Luôn
Ngày tháng năm sinh: 7/2/1969
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
10) Họ và tên: Nguyễn Thị Mân
Ngày tháng năm sinh: 10/20/1976
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
11) Họ và tên: Lê Hồng Minh
Ngày tháng năm sinh: 3/2/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hà Tiên, Kiên Giang
Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
12) Họ và tên: Nguyễn Thanh Nam
Ngày tháng năm sinh: 8/20/1977
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác Kiểm tra, Thạc sỹ Quản lý công13) Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày tháng năm sinh: 9/30/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học14) Họ và tên: Nguyễn Thành Nhơn
Ngày tháng năm sinh: 1/1/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
15) Họ và tên: Phan Thị Tuyết Nhung
Ngày tháng năm sinh: 5/20/1972
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phường 9, TP Tuy hòa, Tỉnh Phú Yên
Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Kinh tế
16) Họ và tên: Võ Lục Phẩm
Ngày tháng năm sinh: 20/4/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính 
17) Họ và tên: Hà Ngọc Phi
Ngày tháng năm sinh: 4/6/1983
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Khánh Sơn 2, Nam Đàn, Nghệ An
Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Công nghệ thông tin
18) Họ và tên: Lê Hồng Phương
Ngày tháng năm sinh: 12/15/1983
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã
Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông


19) Họ và tên: Đàm Ngọc Quang
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoà Thắng, Phú Hoà, Phú Yên
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

20) Họ và tên: Nguyễn Văn Sáu
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thọ
Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

21) Họ và tên: Đậu Xuân Sơn
Ngày tháng năm sinh: 5/2/1978
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn
Trình độ chuyên môn: Đại Học tài chính kế toán


22) Họ và tên: Nguyễn Duy Tín
Ngày tháng năm sinh: 4/20/1983
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Vạn Bình
Trình độ chuyên môn: 


23) Họ và tên: Lê Văn Tính
Ngày tháng năm sinh: 4/18/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Xây dựng Đảng và CQNN, Đại học Cảnh sát

24) Họ và tên: Nguyễn Văn Tính
Ngày tháng năm sinh: 4/8/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Đà Nẳng
Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính25) Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày tháng năm sinh: 12/14/1980
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Trực Ninh, Nam Định
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lãnh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
26) Họ và tên: Nguyễn Như Thiết
Ngày tháng năm sinh: 11/4/1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phú
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế
27) Họ và tên: Nguyễn Tấn Thoại
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học XDĐ và CQNN
28) Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thơ
Ngày tháng năm sinh: 11/4/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
29) Họ và tên: Trần Thị Thu
Ngày tháng năm sinh: 9/2/1963
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tỉnh
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
30) Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày tháng năm sinh: 2/8/1970
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẳng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Y tế huyện Vạn Ninh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng31) Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày tháng năm sinh: 7/19/1980
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phước
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
32) Họ và tên: Dương Trừ
Ngày tháng năm sinh: 3/10/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
33) Họ và tên: Phạm Trúc Việt
Ngày tháng năm sinh: 4/13/1986
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính34) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ý
Ngày tháng năm sinh: 8/1/1975
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế
Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước35) Họ và tên: Trương Thị Mỹ Ý
Ngày tháng năm sinh: 11/18/1979
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Pháp vănĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 29

Số lượt truy cập: 1209725