[Đăng ngày: 29/03/2015]
PHẠM NGỌC ANH

Nơi thường trú:117B/9 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học tổng hợp Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó tổng biên tập Báo Khánh Hòa, uỷ viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 5 Huyện Ninh Hòa
Sinh ngày 19 tháng 3 năm 1960
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam

 PI NĂNG BẮC

Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1943
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Khánh Nam, Khánh Vĩnh, Khánh Hoà
Nơi thường trú: Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: 5/10
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh, uỷ viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 12 - huyện Khánh Vĩnh

ĐỖ ĐĂNG CAO

Sinh ngày 21 tháng 01 năm 1944
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình
Nơi thường trú: Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: Đại học sư phạm Hà Nội
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo, Uỷ viên Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 2- huyện Vạn Ninh


NGUYỄN VĂN CHÁNH

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1949
Dân tộc: Kinh
Quê quán:Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà.
Nơi thường trú: 4B Ngô Đức Kế, Tân Lập, Nha Trang.
Trình độ học vấn:Kỹ sư điện tử, Cử nhân Luật pháp.
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở công nghiệp, Uỷ viên Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 14 - huyện Cam Ranh


HỒ THỊ PHƯƠNG CHI

Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1965
Dân tộc: Kinh
Quê quán: An Truyền, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Nơi cư trú: 72 Nguyễn Thái Học, Vạn Hoà, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Thành Đoàn Thành Phố Nha Trang


 
PHẠM VĂN CHI

Sinh ngày 01 tháng 7 năm 1946
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nơi thường trú: 9 Hàng Cá, Xương Huân, Nha Trang.
Trình độ học vấn: Đại học-kỹ sư cơ khí chế tạo máy.
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 6- thành phố Nha Trang.


MAI ĐỨC CHÍNH

Sinh ngày 08 tháng 12 năm 1946
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Nơi thường trú: 172/12A Bạch Đằng, Nha Trang
Trình độ học vấn: Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở địa chính, Uỷ viên Ban pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 7 - TP Nha Trang

TRẦN MINH DUÂN

Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1945
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị
Nơi thường trú: 1D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang.
Trình độ học vấn: Đại học-kỹ sư hàng hải-khai thác; Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh,
Đại biểu QH khoá X.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 7- TP Nha Trang


PHẠM ĐÀI

Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1944
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Ninh ích, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Nơi thường trú: thị trấn Ninh Hoà, huyện Ninh Hoà, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 5-huyện Ninh Hoà.


MẤU MINH ĐỊA

Sinh ngày 03 tháng 2 năm 1950
Dân tộc: Raglai
Quê quán: Sơn Tân, Cam Ranh, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: Sơn Trung, Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn: 9/12.
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên; Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn; Uỷ viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 11 Huyện Khánh Sơn


LÊ MỘNG ĐIỆP


Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1955
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam
Nơi thường trú: Khóm 5, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học Bách Khoa
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh. TRẦN DIỆU

Sinh ngày 06 tháng 01 Năm 1948
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Nơi thường trú: 55/6 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học thủy lợi,
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 12- huyện Khánh VĩnhNGUYỄN VĂN DŨNG

Sinh ngày 05 tháng 5 Năm 1945
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định.
Nơi thường trú: 82 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang.
Trình độ học vấn: Đại học Y khoa Hà Nội
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà, Uỷ viên Ban Văn hoá-Xã hội.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 9- thành phố Nha Trang.


NGUYỄN HAI

Sinh ngày 04 tháng 10 Năm 1953
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà.
Nơi thường trú: 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Nha Trang, Phó ban pháp chế HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 9 - thành phố Nha Trang.


NGUYỄN TRỌNG HÒA

Sinh ngày 27 tháng 06 năm 1956
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên
Nơi cư trú: 11 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc công ty khai thác, chế biến xuất khẩu khoáng sản Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số: 14-huyện Cam Ranh


 NGUYỄN NGỌC HƯNG

Sinh ngày 21 tháng 3 năm 1953
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 43 Thống Nhất, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh;
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh uỷ. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 06 - TP Nha Trang


NGUYỄN TRI HƯỚNG


Sinh ngày 16 tháng 4 năm 1952
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Nơi thường trú: 30A Hương Sơn, Phước Hoà, Nha Trang.
Trình độ học vấn: Đại học Xây dựng
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc công ty TNHH xây dựng Thăng Long; Phó chủ tịch Hội đồng liên minh các HTX và các DN ngoài quốc doanh.NGUYỄN KHÉT


Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1956
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Diên Lộc, Diên Khánh, Khánh Hoà
Nơi thường trú: Diên Lộc, Diên Khánh, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học-kỹ sư nông nghiệp
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Diên Lộc, Diên Khánh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 11- huyện Diên KhánhVÕ THIÊN LĂNG

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1943
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Phước Đa, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Nơi thường trú: 29A Củ Chi, phường Vĩnh Hải, Nha Trang
Trình độ học vấn: Thạc sỹ cơ khí động lực tàu thuỷ
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thuỷ sản, Phó trưởng ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 4 - huyện Ninh Hoà.


NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1968
Dân tộc: Kinh
Quê quán: An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên.
Nơi thường trú: Khóm 1 thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: Trung cấp kế toán - thống kê
Nghề nghiệp, chức vụ: Kế toán phòng tổ chức lao động TBXH huyện Khánh Sơn.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 15 - huyện Khánh Sơn


NGUYỄN ĐỨC LONG


Sinh ngày 18 tháng 7 Năm 1953
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam.
Nơi thường trú: Cam Thành Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng uỷ Lữ đoàn 146, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 16-huyện Trường Sa

NGUYỄN QUANG NAM


Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1958
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 133A Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Kiến trúc sư, Cử nhân kinh tế.
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Công ty Xây dựng Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 1- Huyện Vạn Ninh

 

TRƯƠNG ĐỖ NHA(HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TÂM)

Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1935
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tảo Khê, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Tây.
Nơi cư trú: Chùa Nghĩa Phương, 02 Lý Thánh Tôn Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Cử nhân văn học Nhật Bản
Nghề nghiệp, chức vụ: Hoà thượng Phật giáo, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh, Phó ban thường trực Ban trị sự tỉnh hội phật giáo tỉnh Khánh Hoà, Hiệu trưởng trường cơ bản phật học tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 06 TP Nha Trang


CAO MINH NHẠN
Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1954
Dân tộc: Kinh
uê quán: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hoà
Nơi thường trú: 2 Trần Khánh Dư, Phước Tân, Nha Trang
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học An ninh, Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Giám đốc công an tỉnh Khánh Hoà, Uỷ viên UBND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 11-huyện Diên Khánh.NGUYỄN NGỌC NHỊ

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1945
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá
Nơi thường trú: Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: Cử nhân khoa học quân sự
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Đại tá- Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh Khánh Hoà, Uỷ viên UBND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 16 - huyện Trường Sa

LÊ PHÁN

Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1962
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Nơi cư trú: Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học-Bác sĩ y khoa
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc trung tâm y tế huyện, Khánh Vĩnh; Uỷ viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 10 Huyện Khánh Vĩnh


VÕ LÂM PHI

Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1951
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phú Diêm, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 18A Pasteur, Xương Huân, Nha Trang
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế- Lao động trường cao cấp Công đoàn Liên Xô.
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 5 Thành phố Nha TrangNGUYỄN VĨNH PHÚC(LINH MỤC NGUYỄN VĨNH PHÚC)

Sinh ngày 23 tháng 4 năm 1938
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: 230 đường 2/4 Vĩnh Phước, Nha Trang,KH
Trình độ học vấn: Cử nhân giáo khoa Pháp-Văn
Nghề nghiệp, chức vụ: Linh mục công giáo, Phụ trách xứ đạo, giáo sư Đại chủng viện Sao biển, Phó chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, Uỷ viên uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 07 TP Nha Trang

 
TRẦN VĂN QUANG

Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1955
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 12 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp điện tử TQT
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 10 huyện Diên Khánh


LÊ THANH QUANG

Sinh ngày 09 tháng 9 năm 1960
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 36 Trần Nhật Duật, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Tổng hợp Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 08 TP Nha Trang


NGUYỄN MINH SƠN

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1945
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Nơi thường trú: 12E Hoàng Hoa Thám, Nha Trang
Trình độ học vấn : Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 9- thành phố Nha Trang


VÕ THÀNH SƠN

Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1958
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xuân Sơn, Đồng Sơn, Phú Yên
Nơi thường trú: 49 Trần Bình Trọng, Nha Trang, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Cử nhân quản trị kinh doanh
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc công ty TNHH Á Châu
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 10 - huyện Diên Khánh


 VÕ NGOC THÁI

Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: 6B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH Nông lâm TPHCM
Nghề nghiệp, chức vụ: : Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông-khuyến lâm tỉnh Khánh Hoà; Uỷ viên Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 13 Huyện Cam Ranh


LÊ XUÂN THÂN

Sinh ngày 02 tháng 5 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Trung, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 96A6/14 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Tiến sỹ Luật học
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên; Chánh án toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 03 huyện Ninh Hòa LÂM ĐỨC THANH
Sinh ngày 08 tháng 12 năm 1943
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quãng Ngãi
Nơi thường trú: 144 Hùng Vương, Nha Trang
Trình độ học vấn: Đại học tài chính kế toán
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Khánh Hoà.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 2 - huyện Vạn Ninh

LƯU QUỐC THANH

Sinh ngày 01 tháng 11 năm 1955
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, Bình Định.
Nơi cư trú: 32/4 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Đại học Sư phạm Toán
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 10 Huyện Diên Khánh


 PHAN THÔNG

Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa
Nơi cư trú: 18/10B Trần Quang Khải, Nha Trang
Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính
Nghề nghiệp, chức vụ : Phó giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Phó ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh
Nơi ứng cử : Đơn vị bầu cử số 03 Huyện Ninh Hòa


NGUYỄN HỮU THƯƠNG


Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1956
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Quảng Bình
Nơi thường trú: Ninh Hải, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp tú tài phần II ( 1972)
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc Xí nghiệp muối Diêm Hải.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 5-huyện Ninh HoàCAO THỤY

Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1946
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Nơi thường trú: số 9 Lê Thánh Tôn, Nha Trang
Trình độ học vấn: Đại học - Kỹ sư điện khí hoá Xí Nghiệp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Điện lực Khánh Hòa, Uỷ viên Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 13 - huyện Cam Ranh


MAI TRỰC

Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Ninh An, huyện Ninh Hoà, Khánh Hòa.
Nơi cư trú: 322 Trần Quý Cáp, thị trấn Ninh Hoà, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật học; Cao cấp chính trị.
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Vạn Ninh, Trưởng ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 02 huyện Ninh Hòa


HOÀNG VĂN TRƯỜNG

Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1954
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thổ Khối, Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi cư trú: Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó ban dân tộc HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 11 Huyện Khánh SơnVÕ TẤN THÁI


Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Vân, Ninh Hoà, Khánh Hòa
Nơi cư trú: Thôn 9 thị trấn Ninh Hoà, Khánh Hòa.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế, ĐH hành chính
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 04 Huyện Ninh Hòa


NGUYỄN VĂN TỰ


Sinh ngày 17 tháng 3 Năm 1949
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà.
Nơi thường trú: 22 Ngô Đức Kế, Tân Lập, TP Nha Trang
Trình độ học vấn: Chuyên tu kinh tế, kế hoạch, Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 8-TP Nha Trang


MAI VĂN VIỆN

Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1946
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định
Nơi thường trú: 138B đường 2/4 phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà.
Trình độ học vấn: Đại học tài chính-kế toán
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh.
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 15 - huyện Khánh Sơn.NGUYỄN TRỌNG VINH


Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1951
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Diến Yên, Diễn Châu, Nghệ An
Nơi thường trú: Khóm 1 Bắc, thị trấn Ba Ngòi, Cam Ranh
Trình độ văn hoá 12/12:
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó bí thư huyện uỷ Cam Ranh, Chủ tịch HĐND huyện Cam Ranh.


 NGUYỄN CÔNG XANH

Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học Y khoa Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm y tế
Cam Ranh, Uỷ viên Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Đơn vị bầu cử số 14 Huyện Cam Ranh


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 41

Số lượt truy cập: 1209737