[Đăng ngày: 22/09/2015]

Họ và tên: Trần Kim Bảo 
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Bình Thanh, Bình Sơn, Quãng Ngãi
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính


Họ và tên: Trương Thị Quý Danh
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1960
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xuân Thinh, Sông Cầu, Phú Yên
Chức vụ: Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học


Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Đào
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1963
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng NN và PTNT huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế


Họ và tên: Nguyễn Viết Định
(thôi làm nhiệm vụ đại biểu)
Ngày tháng năm sinh: 01/11/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Chức vụ: Nguyên trưởng Công an huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Họ và tên: Trần Huy Định
Ngày tháng năm sinh: 22/9/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Đại lãnh
Trình độ học vấn: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Quản lý nhà nước


Họ và tên: Lê Văn Do
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Vạn Bình
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính


7) Họ và tên: Lê Dũng Hoan
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hóa
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên BCH Quân sự huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và CQNN

Họ và tên: Huỳnh Dư (đã về hưu)
Ngày tháng năm sinh: 02/3/1954
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chức vụ: Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

Họ và tên: Nguyễn Minh Hiếu
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Lăng, Quảng Trị
Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
Trình độ học vấn: trên Đại học
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa 1


Họ và tên: Nguyễn Hồng
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp


Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Huệ
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1964
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Tổng hợp


Họ và tên: Lê Văn Khải
Ngày tháng năm sinh: 18/7/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hòa Hiệp, Tuy Hòa, Phú Yên
Chức vụ: Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Ủy
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật


Họ và tên: Trần Ngọc Khiêm
Ngày tháng năm sinh: 13/8/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp


Họ và tên: Ngô Liền
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1967
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính


Họ và tên:
Hồ Quang Luyện
Ngày tháng năm sinh: 05/8/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp


Họ và tên: Nguyễn Thị Ly (mất quyền Đại biểu)
Ngày tháng năm sinh: 20/9/1980
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
Trình độ học vấn: Cao Đẳng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Họ và tên: Nguyễn Mốt
Ngày tháng năm sinh: 18/8/1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Chức vụ: Ủy viên Thường Trực HĐND huyện
Trình độ học vấn: 12Họ và tên: Trần Thị Nga
Ngày tháng năm sinh: 09/7/1968
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: PCT hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN


Họ và tên: Nguyễn Thành Nhơn
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN


Họ và tên: Võ Lục Phẩm
Ngày tháng năm sinh: 10/4/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính


Họ và tên: Nguyễn Thành Phú
Ngày tháng năm sinh: 02/6/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Giám đốc công ty TNHH Vạn Ninh
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kinh tế

Họ và tên: Trần Thanh Phương
Ngày tháng năm sinh: 17/9/1983
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Phó Giám đốc trung tâm Dân số - KHHGĐ
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QT Văn phòng


Họ và tên: Đàm Ngọc Quang
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN


Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
Ngày tháng năm sinh: 03/3/1983
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã Vạn Khánh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật


Họ và tên: Nguyễn Văn Sáu
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thọ
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN


Họ và tên: Phạm Tám
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hòa Hiệp, Đông Hòa, Phú Yên
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính chuyên ngành


Họ và tên: Lê Văn Thắng
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Đại biểu HĐND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN

Họ và tên: Nguyễn Tấn Thanh
Ngày tháng năm sinh: 02/5/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phổ Phong, Đức Phổ, Quãng Ngãi
Chức vụ: Huyện Ủy viên, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Họ và tên: Nguyễn Như Thiết
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng trị
Chức vụ:Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phú
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Kinh tế


Họ và tên: Nguyễn Tấn Thoại
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ:Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân XDĐ và CQNN


Họ và tên: Trần Thị Thu
Ngày tháng năm sinh: 02/9/1963
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tỉnh
Chức vụ:Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp


Họ và tên: Dương Trừ
Ngày tháng năm sinh: 10/3/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ:Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành Chính


Họ và tên: Huỳnh Quang Vân (đã nghỉ hưu)
Ngày tháng năm sinh: 30/4/1955
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chức vụ:Nguyên trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyên chủ tịch UBND huyện
Trình độ học vấn: trung cấp
Trình độ chuyên môn: trung cấp Kỷ thuật thủy lợi


Họ và tên: Nguyễn Bá Vĩnh
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Chức vụ:Đồn trưởng đôàn Biên phòng Vĩnh Lương, Nha Trang
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ý
Ngày tháng năm sinh: 01/8/1975
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân XDĐ và CQNN


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 18

Số lượt truy cập: 1207097