[Đăng ngày: 20/05/2016]

NGUYỄN TẤN TUÂN
Tên thường gọi: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày sinh: 01/06/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa
Ngày vào đảng:01/03/1985
Nơi ứng cử:Khánh Hoà
Đại biểu Quốc hội khoá: 
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện (1994-1999)
 LÊ TUẤN TỨ
Tên thường gọi: Lê Tuấn Tứ
Ngày sinh: 09/09/1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
Ngày vào đảng:11/07/1991
Nơi ứng cử:Khánh Hoà
Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
NGUYỄN THỊ NHUNG
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 20/05/1962
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên BCHTW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Nơi làm việc: Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Ngày vào đảng:06/09/1982
Nơi ứng cử:Khánh Hoà
Đại biểu Quốc hội khoá: 
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
VŨ VIẾT NGOẠN
Tên thường gọi: Vũ Viết Ngoạn
Ngày sinh: 06/05/1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa , TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Tài chính
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
Nơi làm việc: Ủy ban giám sát tài chính quốc gia
Ngày vào đảng:01/07/1988
Nơi ứng cử:Khánh Hoà
Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
ĐẶNG ĐÌNH LUYẾN
Tên thường gọi: Đặng Đình Luyến
Ngày sinh: 03/03/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Ngày vào đảng:03/06/1984
Nơi ứng cử:Khánh Hoà
Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
Đại biểu chuyên trách: Trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
LÊ MINH HIỀN
Tên thường gọi: Lê Minh Hiền
Ngày sinh: 21/07/1963
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Ngày vào đảng:06/01/1993
Nơi ứng cử:Khánh Hoà
Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
Đại biểu chuyên trách: Địa phương
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
LÊ HỮU ĐỨC
Tên thường gọi: Lê Hữu Đức
Ngày sinh: 14/02/1955
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba , Phú Thọ
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học quân sự
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng - Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
Ngày vào đảng:10/08/1980
Nơi ứng cử:Khánh Hoà
Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 23

Số lượt truy cập: 1209719