[Đăng ngày: 18/05/2015]
Họ và tên: NGUYỄN HỮU CHỈNH
Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Chỉnh
Ngày sinh: 01/01/1928
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Khánh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban biên tập báo Nhân Dân


Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẴNG
Tên thường gọi: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày sinh: 01/01/1949
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Khánh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Giám đốc Xí nghiệp gỗ Lương Sơn, Phú Khánh


Họ và tên: VŨ ĐỊNH
Tên thường gọi: Vũ Định
Ngày sinh: 01/01/1925
Giới tính: Nam
Dân tộc:
Tôn giáo:
Quê quán: Huyện Hải Hậu , Hà Nam Ninh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội


Họ và tên: ĐOÀN BÁ KHÁNH
Tên thường gọi: Đoàn Bá Khánh
Ngày sinh: 01/01/1929
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Khánh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Chuẩn đô đốc, Tư lệnh quân chủng Hải quân


Họ và tên: LÊ TẤN LĨNH
Tên thường gọi: Lê Tấn Lĩnh
Ngày sinh: 01/01/1951
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Khánh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa bình, Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh


Họ và tên: MĂNG THỊ LÚI
Tên thường gọi: Măng Thị Lúi
Ngày sinh: 01/01/1951
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Chăm
Tôn giáo:
Quê quán: , Nghĩa Bình
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Giáo viên Trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang, Phú Khánh, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội


Họ và tên: HỒ NGỌC NHƯỜNG
Tên thường gọi: Hồ Ngọc Nhường
Ngày sinh: 01/01/1922
Giới tính: Nam
Dân tộc:
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Khánh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh. Sau là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội.

Họ và tên: NGUYỄN MINH SƠN
Tên thường gọi: Nguyễn Minh Sơn
Ngày sinh: 01/01/1945
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Quỳnh Phụ , Thái Bình
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Nha Trang, Giám đốc xí nghiệp cơ khí Nha Trang, Phú Khánh


Họ và tên: TRẦN SUYỀN
Tên thường gọi: Trần Suyền
Ngày sinh: 01/01/1922
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Yên
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh


Họ và tên: ĐÀO THIỆN THI
Tên thường gọi: Đào Thiện Thi
Ngày sinh: 23/02/1920
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: Huyện Thanh Oai, , Hà Tây
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Bộ trưởng Bộ tài chính chính phủ CHXHCNVN


Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 01/01/1944
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Quê quán: , Phú Khánh
Trình độ học vấn:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn:
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Ủy ban Y tế và Xã hội của Quốc hội, Giám đốc Sở Công nghiệp Phú KhánhĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 32

Số lượt truy cập: 1209728