[Đăng ngày: 21/06/2016]

 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
1. Ông: Phan Chỉnh – Quyền Chánh Văn phòng

- Điện thoại cơ quan: 02583.822.873
- Email: phanchinh@qh.gov.vn

2. Bà: Lê Thị Ngọc Sương - Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại cơ quan: 02583.815.939
- Email: lethingocsuong@qh.gov.vn

3. Bà: Bùi Thị Yến - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.818.951
- Email: buithiyen@qh.gov.vn

4. Ông: Đặng Phi Hùng - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.821.117
- Email: dangphigung@qh.gov.vn

5. Ông: Nguyễn Vũ Nguyên – Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.818.951
- Email: nguyenvunguyen@qh.gov.vn

6. Lái xe: Lê Thắng Lớn
7. Lái xe: Bùi Xuân Thắng
8. Phục vụ: Phạm Thị Bích ThuệĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 108

Số lượt truy cập: 1209806