[Đăng ngày: 15/05/2016]


HỒ NGỌC ÂN
Ngày tháng năm sinh: 29-5-1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, Ủy viên Ban kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh.LÊ THỊ MỸ BÌNH
Ngày tháng năm sinh: 5-11-1970
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hòa Bình, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý du lịch
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh HòaNGUYỄN CHUYỆN
Ngày tháng năm sinh: 7-10-1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Văn, Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,  Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh,


MẤU THÁI CƯ
Ngày tháng năm sinh: 22-7-1964
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn; Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.


CAO CƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 25-6-1963
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.


NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP
Ngày tháng năm sinh: 5-6-1980
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lý Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban văn hóa- xã hội HĐND tỉnh.TRẦN MẠNH DŨNG
Ngày tháng năm sinh: 25-10-1967
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh, 

LƯƠNG DỰ
Ngày tháng năm sinh: 20-4-1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng - chính quyền nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm; Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.

NGUYỄN VĂN GHI
Ngày tháng năm sinh: 19-7-1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học Lịch sử
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban văn hóa- xã hội HĐND tỉnh.NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Ngày tháng năm sinh: 1-1-1976
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kinh tế Thủy sản, Cử nhân chính trị học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa, Ủy viên Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh.


TRẦN SƠN HẢI
Ngày tháng năm sinh: 22-5-1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy hóa; Cử nhân Kinh tế ngoại thương; Tiến sĩ Quản lý hành chính công.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

NGUYỄN HÒA
Ngày tháng năm sinh: 25-5-1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân quản trị kinh doanh, Luật gia
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh.


NGUYỄN HÒA
(Linh mục NGUYỄN HÒA)
Ngày tháng năm sinh: 20-1-1965
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Công giáo
Quê quán: xã Hương Điền, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn: Đại học Thần học
Nghề nghiệp, chức vụ: Linh mục Quản xứ Nhà thờ Phú Nhơn, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh HòaTRẦN VĂN HOAN
Ngày tháng năm sinh: 25-5-1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học Báo chí Tuyên truyền
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.


PHẠM BÌNH HOÀN
Ngày tháng năm sinh: 5-10-1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Nông nghiệp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh.


LÊ HỮU HOÀNG
Ngày tháng năm sinh: 1-8-1967
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa


TRẦN VĂN HỒNG
(Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN QUANG)
Ngày tháng năm sinh: 8-3-1949
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật giáo
Quê quán: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Phật học
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa


TRẦN THỊ LỆ HUYỀN
Ngày tháng năm sinh: 13-12-1982
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cam Lâm, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.


TRẦN NGỌC KHÁNH
Ngày tháng năm sinh: 14-11-1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên UBND tỉnh .
(Thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 14/12/2016)


LÊ VĂN KHẢI
Ngày tháng năm sinh: 18-7-1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.NGUYỄN THANH LÂM
Ngày tháng năm sinh: 21-9-1961.
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Bình An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ mạng và hệ thống điện.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà, Ủy viên Ban kinh tế -ngân sách HĐND tỉnh.


ĐOÀN MINH LONG
Ngày tháng năm sinh: 21-10-1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.


LÊ THỊ MAI LIÊN
Ngày tháng năm sinh: 21-6-1971
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.


PHAN THỊ MINH LÝ
Ngày tháng năm sinh: 9-3-1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn; Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cam Ranh, Ủy viên Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh.


CA TÔNG THỊ MẾN
Ngày tháng năm sinh: 10-9-1979
Dân tộc: Raglai
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Đại học tư tưởng - chính trị
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Khánh Vĩnh, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.


LƯƠNG HÙNG MINH
Ngày tháng năm sinh: 3-7-1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh.
BÙI XUÂN MINH
Ngày tháng năm sinh: 23-6-1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Ủy viên UBND tỉnh.HỒ VĂN MỪNG
Ngày tháng năm sinh: 2-4-1977
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học chuyên ngành ngoại ngữ; Cử nhân Quản lý kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh.
NGUYỄN NGÔ
Ngày tháng năm sinh: 20-6-1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.NGUYỄN VĂN NHUẬN
Ngày tháng năm sinh: 20-1-1979.
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội nhân văn
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

NHỮ MAI PHÁO
Ngày tháng năm sinh: 1-5-1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.


HOÀNG ĐÌNH PHI
Ngày tháng năm sinh: 12-5-1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, ủy viên Ban kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh.NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
Ngày tháng năm sinh: 08-9-1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh.
ĐÀM NGỌC QUANG
Ngày tháng năm sinh: 19-10-1970
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng sư phạm; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Thạc sĩ Quản lý công.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vạn Ninh, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.


PHẠM THÚY QUỲNH
Ngày tháng năm sinh: 23-4-1975
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
HUỲNH TRUNG SƠN
Ngày tháng năm sinh: 5-1-1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Cơ khí nông nghiệp
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa - Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khánh Tân.


NGUYỄN ĐẮC TÀI
Ngày tháng năm sinh: 25-1-1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


TRẦN NGỌC THANH
Ngày tháng năm sinh: 5-3-1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.


TRỊNH VIỆT THÀNH
Ngày tháng năm sinh: 8-3-1970
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.


NGUYỄN VĂN THẮNG
Ngày tháng năm sinh: 18-8-1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá - Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân - Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa.LÊ XUÂN THÂN
Ngày tháng năm sinh: 2-5-1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


ĐÀO CÔNG THIÊN
Ngày tháng năm sinh: 10-6-1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Tài chính kế toán; Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

                                  LÊ HỮU THỌ

Ngày tháng năm sinh: 2-7-1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, Ủy viên UBND tỉnh.

PHAN THÔNG
Ngày tháng năm sinh: 10-9-1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.NGUYỄN QUỐC THỊNH
Ngày tháng năm sinh: 06-8-1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Thuận Ninh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh.TỐNG TRÂN
Ngày tháng năm sinh: 24-3-1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi; Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy Ninh Hòa, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.


LÊ HỮU TRÍ
Ngày tháng năm sinh: 13-02-1968
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; Cử nhân kinh tế; Cử nhân chính trị;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.


NGUYỄN LÊ ĐÌNH TRỊ
Ngày tháng năm sinh: 23-6-1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang, Ủy viên Ban văn hóa Xã hội HĐND tỉnh.

NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ngày tháng năm sinh: 12-10-1979
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.NGUYỄN TRỌNG TRUNG
Ngày tháng năm sinh: 20-12-1978
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.NGÔ TRUYỆN
Ngày tháng năm sinh: 05-5-1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên UBND tỉnh.NGUYỄN TẤN TUÂN
Ngày tháng năm sinh: 1-6-1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

LÊ ĐỨC VINH
Ngày tháng năm sinh: 15-12-1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


NGUYỄN PHI VŨ
Ngày tháng năm sinh: 4-10-1978
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Cử nhân Kinh tế quản lý và tổ chức nguồn nhân lực.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh.
Các tin khác


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 39

Số lượt truy cập: 1209735