[Đăng ngày: 14/05/2015]

 ĐẶNG MINH CHÂU
(Thôi đại biểu từ tháng 4 năm 2012)
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Chức vụ: Nguyên phó chủ tịch Thường trực hội nhà báo Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học - Xã hội - Nhân văn
 LÊ VĂN CHÍN
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hoà, Ủy viên ban Pháp chế HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng - CQNN

 NGUYỄN CHUYỆN
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UB kiểm tra Tỉnh uỷ,
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính.


 CAO CƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 25/6/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh,
Ủy viên ban Pháp chế HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 
 
NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP
Ngày tháng năm sinh: 05/6/1980
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên
Chức vụ: Trưởng phòng TCCB trường Đại Học Khánh Hòa 
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lý - Du lịch
 
LƯƠNG DỰ
Ngày tháng năm sinh: 20/4/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm,
Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và CQNN
 
 NGUYỄN HỮU DŨNG
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phổ Hoà, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quãng Ngãi
Chức vụ: Phó Bí thư thành ủy Cam Ranh, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh
Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 
NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1976
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hoà, Ủy viên ban Dân tộc HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kinh tế thuỷ sản

 TRẦN SƠN HẢI
Ngày tháng năm sinh: 22/5/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Uỷ viên Ban TV Tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý Hành chính công
 
NGUYỄN HOÀ
Ngày tháng năm sinh: 25/5/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Giang, Thị Xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà,
Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
 
 NGUYỄN TRỌNG HOÀ
Ngày tháng năm sinh: 27/6/1956
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Chức vụ:  Trưởng Ban QL khu kinh tế Vân Phong,
Ủy viên ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicát
 
LÊ THANH HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hoà Tân, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên
Chức vụ: Phó chính uỷ BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn
 
 NGUYỄN THIỆN HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1944
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hùng Tiến, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Chức vụ: Phó chủ tịch hội Luật gia tỉnh Khánh Hoà,
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 
 LÊ VĂN KHẢI
Ngày tháng năm sinh: 18/7/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hoà Hiệp, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Chức vụ: Tỉnh Ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 
TRẦN AN KHÁNH
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Uỷ viên Ban TV Tỉnh Uỷ, Bí thư Thành ủy Nha Trang
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế
 
TRẦN NGỌC KHÁNH
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ:  Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà, 
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
 
NGUYỄN THỊ KIỀU
Ngày tháng năm sinh: 06/8/1961
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quãng Ngãi
Chức vụ:  Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
 
 NGUYỄN LẠC
Ngày tháng năm sinh: 12/5/1956
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ:  Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà,
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Trình độ chuyên môn: Sư phạm văn

 NGUYỄN THANH LÂM
Ngày tháng năm sinh: 21/9/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Bình An, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà,
Ủy viên ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Mạng và hệ thống điện
 
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Ngày tháng năm sinh: 02/5/1965
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Cát Sơn, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Chức vụ:  Chủ tịch Hội LHPN huyện Cam Lâm, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Hành chính Văn phòng
 
HOÀNG THỊ CHÂU LONG
 Ngày tháng năm sinh: 20/02/1980
 Giới tính: Nữ
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tỉnh
 Chức vụ: Nghiên cứu viên Viện Nuôi trồng thuỷ sản III, 
 Ủy viên ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 Trình độ học vấn: Đại học
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nuôi trồng thuỷ sản
 
ĐOÀN MINH LONG
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN

 
 NGUYỄN XUÂN LONG
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1956
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Đông, Thị Xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
 
 PHAN THỊ MINH LÝ
Ngày tháng năm sinh: 09/3/1969
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Quang, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Cam Ranh, Chủ tịch HĐND thành phố Cam Ranh
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Ngữ văn
 
CA TÔNG THỊ MẾN
Ngày tháng năm sinh: 10/9/1979
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ:Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: 12/12
 
BÙI XUÂN MINH
Ngày tháng năm sinh: 23/6/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế,
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II
Trình độ chuyên môn: Quản lý Y tế
 
HUỲNH PHƯƠNG MINH
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1980
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Khánh Hoà,
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
 
 HỒ VĂN MỪNG
Ngày tháng năm sinh: 02/4/1977
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy,
 Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành Anh văn
 
NGUYỄN QUANG NAM
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hoà,
Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Cử nhân Kinh tế

 NGUYỄN NGÔ
Ngày tháng năm sinh: 20/6/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quãng Ngãi
Chức vụ: Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính

 
ĐỖ PHI PHONG
Ngày tháng năm sinh: 05/5/1950
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Uỷ viên BCH Hội Cơ khí, Liên hiệp Hội KHKT Khánh Hoà,
 Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kĩ thuật
 
 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
Ngày tháng năm sinh: 08/9/1969
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 
 LÊ THANH QUANG
Ngày tháng năm sinh: 09/9/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Luật,
Cử nhân XD Đảng và CQNN
 
NGUYỄN ĐẮC TÀI

Ngày tháng năm sinh: 25/01/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, cử nhân Xuất bản

 HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ TÂM
Ngày tháng năm sinh: 06/8/1935
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật giáo
Quê quán: Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Chức vụ: Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Cao học
Trình độ chuyên môn: Cao học Phật học

 VÕ TẤN THÁI
Ngày tháng năm sinh: 19/5/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
 
 LÊ XUÂN THÂN
Ngày tháng năm sinh: 02/5/1961
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học
 
NGUYỄN CHIẾN THẮNG
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1955
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Nguyên chủ Tịch UBND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ điều khiển học
 
NGUYỄN VĂN THẮNG
Ngày tháng năm sinh: 18/8/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Lạc Long, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Chính uỷ Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Chính trị - Quân sự
 
TRẦN NGỌC THANH
Ngày tháng năm sinh: 05/3/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, 
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế thuỷ sản

 LƯU QUỐC THANH
(Đã mất tháng 4 năm 2014)
Ngày tháng năm sinh:01/11/1955
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định
Chức vụ: Nguyên trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục


  ĐÀO CÔNG THIÊN
Ngày tháng năm sinh: 10/6/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
 
NGUYỄN QUỐC THỊNH
Ngày tháng năm sinh: 06/8/1960
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Thuận Ninh, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 
 PHAN THÔNG
Ngày tháng năm sinh: 10/9/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Tỉnh ủy viên,Ủy viên Thường trực,
Trưởng Ban Kinh tế và Ngân Sách HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
 
 NGUYỄN THỊ THU THUỶ
Ngày tháng năm sinh: 07/9/1960
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Nguyên phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hoà,
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 
MAI HỮU THU
Ngày tháng năm sinh: 12/4/1954
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Nguyên UV Thường Trực, CVP đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn


 
 MAI XUÂN TRÍ
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1957
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Chức vụ: Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 
NGUYỄN LÊ ĐÌNH TRỊ
Ngày tháng năm sinh: 23/6/1962
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: UV Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Nha Trang,
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Ngữ văn
 
NGÔ TRUYỆN
Ngày tháng năm sinh: 05/5/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN
 
 CAO HỒNG VÂN
Ngày tháng năm sinh: 26/12/1958
Giới tính: Nam
Dân tộc: Raglay
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Nguyên Bí thư Huyện uỷ, Nguyên CT HĐND huyện Khánh Sơn,
Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN
 
 LÊ ĐỨC VINH
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Xây dựng
 
 LINH MỤC NGUYỄN VĂN VĨNH
Ngày tháng năm sinh: 31/8/1936
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Công giáo
Quê quán: Xã Vĩnh Trung, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học
 
LÊ THỊ HOÀNG YẾN
Ngày tháng năm sinh: 16/2/1962
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phường Ngọc Hiệp, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Chức vụ: Phó trưởng Ban phụ trách Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hoà
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 42

Số lượt truy cập: 1209738