[Đăng ngày: 13/06/2015]

1. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
1.1. Ông: Trần Văn Hoan - Chánh Văn phòng

- Điện thoại cơ quan: 02583.822.984
- Email: tvhoan@khanhhoa.gov.vn

1.2. Ông: Lê Xuân Nhàn - Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại cơ quan: 02583.810.283
- Email: lxnhan.hdnd@khanhhoa.gov.vn

1.3 Ông: Phan Gia Ngọc - Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại cơ quan: 02583.826.113
- Email: pgngoc.hdnd@khanhhoa.gov.vn

2. PHÒNG TỔNG HỢP
2.1. Ông: Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 02583.821.236
- Email: nvbinh.hdnd@khanhhoa.gov.vn

2.2 Ông: Nguyễn Hữu Khánh - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.821.236
- Email: nhkhanh.hdnd@khanhhoa.gov.vn

2.3. Ông: Nguyễn Tấn Đại - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.821.236
- Email: ntdai@khanhhoa.gov.vn

2.4. Bà: Châu Thủy Tiên - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.820.805
- Email: cttien@khanhhoa.gov.vn

2.5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tình - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.821.236
- Email: ntttinh@khanhhoa.gov.vn

2.6. Bà: Vũ Thị Thu Hoài - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.820.805
- Email: vtthoai.hdnd@khanhhoa.gov.vn

2.7. Bà: Ngô Thị Kim Nhạn - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.820.805
- Email: ntknhan@khanhhoa.gov.vn

2.8. Ông: Nguyễn Trí Nghĩa
- Điện thoại cơ quan: 02583.820.805
- Email: ntnghia.hdnd@khanhhoa.gov.vn

3. PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔ CHỨC-QUẢN TRỊ
3.1. Ông: Vũ Đức Thắng - Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 02583.563.383
- Email: vdthang@khanhhoa.gov.vn

3.2. Bà: Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng
- Điện thoại cơ quan: 02583.818.853
- Email: ptmhanh@khanhhoa.gov.vn

3.3. Bà: Nguyễn Thị Thuận - Kế toán
- Điện thoại cơ quan: 02583.819.137
- Email: ntthuan.hdnd@khanhhoa.gov.vn

3.4. Ông: Võ Thành Nghĩa - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02583.818.853
- Email: vtnghia@khanhhoa.gov.vn

3.5. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
- Điện thoại cơ quan: 02583.818.992
- Email: natuan.hdnd@khanhhoa.gov.vn

3.6. Ông: Dương Đình Tri Hưng
- Điện thoại cơ quan: 02583.819.137
- Email: ddthung@khanhhoa.gov.vn

3.7. Ông: Trần Bình Ước - Văn thư
- Điện thoại cơ quan: 02583.818.992
- Email: tbuoc@khanhhoa.gov.vn

3.8. Lái xe: Nguyễn Minh Chí
3.9. Lái xe: Ngô Lâm
4.0. Lái xe: Bùi Sĩ Văn
4.1. Lái xe: Huỳnh Tấn Vinh
4.2. Lái xe: Lê Hoàng Sơn
4.3. Nhân viên phục vụ: Nguyễn Thị Lạng
4.4. Nhân viên phục vụ: Trương Thị Tú Uyên
Các tin khác


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 53

Số lượt truy cập: 1193417