[Đăng ngày: 21/06/2016]

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
1.1. Ông: Phan Chỉnh - Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại cơ quan: 0583.822.873
- Email: pchinh@khanhhoa.gov.vn

1.2. Bà: Bùi Thị Yến - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 0583.818.951
- Email: btyen.hdnd@khanhhoa.gov.vn

1.2. Ông: Đặng Phi Hùng - Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 0583.821.117
- Email: dphung.hdnd@khanhhoa.gov.vn

1.3. Lái xe: Lê Thắng Lớn

1.4. Lái xe: Bùi Xuân Thắng


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 20

Số lượt truy cập: 1127472