LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 16/10/2017
07:30Chào cờ đầu tuần.Toàn cơ quanPhòng họp 2
08:00TT. HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, Văn phòng dự Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).Hội trường 46 Trần Phú
14:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA Phát triển tỉnh
14:00C. Quỳnh họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của tỉnh.Sở KH&CN
14:00A. Thông dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh
16:00A,. Thân họp Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa.Phòng họp 2 UBND tỉnh
Thứ ba 17/10/2017
08:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
08:00A. Thân, A. Thông và Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh” làm việc tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần.A. Bình A. Nghĩa C. Nhạn Diên Phước Diên Khánh
10:00A. Thân, A. Thông và Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh” làm việc tại Bệnh viện mắt Sài Gòn – Nha TrangA. Bình A. Nghĩa C. Nhạn Bệnh viện Mắt
14:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA Đầu tư XD các CT Nông nghiệp
14:00A. Thân, A. Thông và Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh” làm việc tại Bệnh viện lao và bệnh phổi.A. Bình A. Nghĩa C. Nhạn Vĩnh Hải Nha Trang
Thứ tư 18/10/2017
08:00A. Thân, A. Thông và lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.Phòng họp 2
08:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA thuộc Sở GD&ĐT
14:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA Đầu tư XD các CT Dân dụng
15:00A. Thân dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.Hội trường UBND tỉnh
Thứ năm 19/10/2017
08:00Đoàn giám sát của TT. HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan “Về hiệu quả bóc tách đất của nông, lâm trường giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất; việc tổ chức chính sách giao đất, khoán bảo vệ rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020.A. Bình C. Tiên Phòng họp 2
08:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA thuộc Sở GT-VT
14:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA Đầu tư XD các CT GT
Thứ sáu 20/10/2017
07:00A.Thân, A.Ngọc giao ban Văn phòng Tỉnh ủy.VP. Tỉnh ủy
08:00Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh và một số Ban QLDA thuộc các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.A. Khánh A. Đại BQLDA thuộc Sở Y tế
08:30A. Thân họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.VP. Tỉnh ủy
14:00Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát.A. Đức C. Tình Phòng họp 2
15:00TT. HĐND tỉnh gặp mặt chị em phụ nữ cơ quan Văn phòng HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.Phòng họp 2
15:30Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.Phòng họp 2
Chủ nhật 22/10/2017
08:00A. Thân họp Quốc hội, kỳ họp thứ tưHà Nội
GHI CHÚ: