LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 19/10/2020
07:30Chào cờ đầu tuần02 Văn phòngPhòng họp 2
08:00Họp Văn phòng (02 Phòng)Phòng họp 2
Thứ ba 20/10/2020
09:00A. Thân, A. Dũng dự Khai mạc trực tuyến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.Phòng họp 1
Thứ tư 21/10/2020
08:00A. Dũng, C. Liên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Cam Ranh (cả ngày).A. KhánhS. Cam Nghĩa C. Cam Phúc Nam
08:00A. Trung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Cam Ranh (cả ngày).C. TìnhS. Cam Thịnh Tây C. Cam Lợi
08:00A. Hoan tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. Hạnh A. Nam S. Xương Huân C. Vạn Thắng
08:00C. Diệp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Vạn Ninh (cả ngày).A. Bình A. Trọng S. Đại Lãnh C. Vạn Thạnh
08:00A. Minh, A. Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).A. Bình A. Trọng S. Vĩnh Trung C. Vĩnh Ngọc
08:00A. Hoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. HoàiS. Phước Đồng C. Vĩnh Thái
Thứ năm 22/10/2020
08:00C. Diệp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Vạn Ninh (cả ngày).A. Bình A. Trọng S. Vạn Thọ C. Vạn Phước
08:00A. Ngô tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị xã Ninh Hòa (cả ngày).A. ĐạiS. Ninh Giang C. Ninh Phú
08:00A. Dũng, C. Liên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Cam Ranh (cả ngày).A. KhánhS. Cam Thuận C. Cam Lộc
08:00A. Trung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Cam Ranh (cả ngày).C. TìnhS. Cam Lập C. Cam Lộc
08:00A. Minh, A. Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).A. Bình A. Trọng A. Thắng S. Vĩnh Thạnh C. Ngọc Hiệp
08:00A. Thân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị xã Ninh Hòa (cả ngày).C. NhạnS. Ninh Sim C. Ninh Diêm
08:00A. Hoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. HoàiS. Vĩnh Hiệp C. Phước Long
08:00A. Hoan tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. Hạnh A. Nam S. Vạn Thạnh C. Vĩnh Thọ
14:00A. Ngọc giao ban Văn phòng Tỉnh ủy.VP Tỉnh ủy
Thứ sáu 23/10/2020
08:00C. Diệp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Vạn Ninh (cả ngày).A. Bình A. Trọng S. Vạn Long C. Vạn Khánh
08:00A. Thân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị xã Ninh Hòa.C. NhạnNinh Thủy
08:00A. Hoan tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. Hạnh A. Nam S. Vĩnh Phước C. Vĩnh Hải
08:00A. Hoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang.C. HoàiVĩnh Trường
08:00A. Ngô tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị xã Ninh Hòa.A. ĐạiNinh Lộc
08:00A. Minh, A. Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Nha Trang (cả ngày).A. Bình A. Trọng A. Thắng S. Phương Sơn C. Phương Sài
Thứ bảy 24/10/2020
08:00A. Thân họp trực tuyến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.Phòng họp 1
GHI CHÚ: