LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 18/02/2019
07:30Chào cờ đầu tuầnToàn cơ quanPhòng họp 2
08:00TT. HĐND tỉnh họp trao đổi các nội dung thực hiện theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.Phòng họp 2
Thứ ba 19/02/2019
14:00Họp Đoàn khảo sát Thường trực HĐND tỉnh bàn và triển khai kế hoạch cụ thể.Phòng họp 2
Thứ tư 20/02/2019
14:00A. Thân, A. Thông làm việc với lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên thống nhất một số nội dung khi nhận, xử lý và chuyển đơn thư công dân theo luật hiện hành.Phòng họp 2
Thứ năm 21/02/2019
08:00TT. HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ngành y tế.CVVPHội trường UBND tỉnh
14:00A. Thân dự Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.Hội trường Tinh ủy
Thứ sáu 22/02/2019
07:00A.Thân, A.Ngọc giao ban Văn phòng Tỉnh ủy.VP. Tỉnh ủy
GHI CHÚ: