LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 11/11/2019
07:30Chào cờ đầu tuần Toàn cơ quanPhòng họp 2
08:30A. Thân dự họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.Hội trường Tỉnh ủy
14:00A. Thân dự họp triển khai thực hiện Thông báo số 680-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương.Hội trường Tỉnh ủy
Thứ ba 12/11/2019
08:00A. Thân dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 (cả ngày).Hội trường Tỉnh ủy
Thứ tư 13/11/2019
08:00C. Quỳnh, A. Ngọc dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Hội trường 46 Trần Phú
Thứ năm 14/11/2019
08:00Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.A. Bình A. Khánh Cam Lâm
14:00Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.A. Bình A. Khánh Nha Trang
Thứ sáu 15/11/2019
07:00A.. Hoan giao ban Văn phòng Tỉnh ủy.VP. Tỉnh ủy
08:00Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.A. Bình A. Khánh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
14:00Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.A. Bình A. Khánh Phòng họp 2
GHI CHÚ: