LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 24/02/2020
07:30Chào cờ đầu tuần02 Văn phòngPhòng họp 2
08:00Họp Cơ quan.Phòng họp 2
Thứ ba 25/02/2020
08:00Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với chuyên viên.
Phòng họp 2
14:00A. Thân làm việc với lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Ban và Tổ giúp việc Đoàn giám sát các dự án phía Bắc thành phố Nha Trang.Phòng họp 2
Thứ tư 26/02/2020
08:00A. Dũng đi công tác tại Đà Nẵng.Đà Nẵng
14:00A. Thân họp Tổ chuyên gia Đoàn đại biểu Quốc hội.Phòng họp 1
Thứ năm 27/02/2020
10:00A. Thân, A. Ngọc đi thăm Bệnh viện 87 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
10:30A. Thân, A. Ngọc đi thăm Bệnh viện Vinmec Nha Trang nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Thứ sáu 28/02/2020
07:00A. Thân, A. Ngọc giao ban Văn phòng Tỉnh ủy.VP. Tỉnh ủy
08:00A. Thân, A. Dũng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Hội trường Tỉnh ủy
13:30A. Thân, A. Dũng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19.Hội trường Tỉnh ủy
Thứ bảy 29/02/2020
08:00A. Thân, A. Dũng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19.Hội trường Tỉnh ủy
GHI CHÚ: