LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 21/10/2019
07:30A. Tuân dự chào cờ đầu tuần Toàn cơ quanPhòng họp 2
08:00Lãnh đạo Ban Pháp chế họp triển khai kế hoạch công tác.C. Tình A. Đức Phòng họp 2
Thứ ba 22/10/2019
08:00C. Diệp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại huyện Vạn Ninh (cả ngày).A. NghĩaS. Vạn Lương C. Vạn Phú
09:00A. Thân dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.Hà Nội
14:30Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra chủ trương dầu tư dự án và vay vốn đầu tư dự án.A. Khánh C. P Anh Phòng họp 2
Thứ tư 23/10/2019
08:00A. Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. HạnhS. Phương Sài C. Phước Tiến
08:00A. Tuân, A. Hoan tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).A. KhánhS. Vĩnh Hải C. Vĩnh Lương
08:00A. Hoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. P AnhS. Vĩnh Nguyên C. Lộc Thọ
08:00A. Minh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. TìnhS. Vĩnh Trung C. Vĩnh Ngọc
08:00C. Diệp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại huyện Vạn Ninh.A. NghĩaVạn Giã UBND huyện
09:00A. Trung, A. Ngọc dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.Hà Nội
09:00A. Nhàn dự Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh năm 2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thứ năm 24/10/2019
08:00A. Hoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. P AnhS. Phước Hải C. Phước Hòa
08:00A. Minh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. TìnhS. Vĩnh Thạnh C. Ngọc Hiệp
08:00A. Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).C. HạnhS. Tân Lập C. Phước Tân
08:00A. Tuân, A. Hoan tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang (cả ngày).A. KhánhS. Vĩnh Hòa C. Vĩnh Phương
Thứ sáu 25/10/2019
07:00A. Hoan giao ban Văn phòng Tỉnh ủy.VP. Tỉnh ủy
08:00A. Minh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI, tại thành phố Nha Trang.C. TìnhPhương Sơn
Thứ bảy 26/10/2019
08:00TT. HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng dự Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa VI.CVVPHội trường UBND tỉnh
GHI CHÚ: