LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 13/08/2018
07:30Chào cờ đầu tuầnToàn cơ quanPhòng họp 2
08:00A. Thân, A. Thông dự trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (cả ngày).VP. Đoàn ĐBQH
Thứ ba 14/08/2018
14:00A. Thân làm việc với UBND phường Tân Lập, thành phố Nha Trang về tình hình KT-XH 7 tháng đầu năm 2018.C. Hạnh C. Nhạn UBND phường Tân Lập
15:30A. Thân, A. Thông dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.C. Tình A. Đức Phòng họp 2
Thứ tư 15/08/2018
08:30A. Thân làm việc với UBND xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa về tình hình KT-XH 7 tháng đầu năm 2018.C. Hạnh C. Nhạn UBND xã Ninh Thân
Thứ năm 16/08/2018
08:00A. Thân, A. Thông họp với Ban Kinh tế - Ngân sách về chính sách hỗ trợ khu, cụm công nghiệp.A. Đại A. Khánh Phòng họp 2
Thứ sáu 17/08/2018
07:00A.Thân, A.Ngọc giao ban Văn phòng Tỉnh ủy.VP. Tỉnh ủy
08:30Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 năm 2018.CVVPPhòng họp 2
14:00A. Thân làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Thứ bảy 18/08/2018
13:30A. Thân dự giao lưu trực tiếp VOV về bảo tồn giá trị Vịnh Nha Trang.Đài PT-TH Khánh Hòa
Thứ hai 20/08/2018
07:30Chào cờ đầu tuầnToàn cơ quanPhòng họp 2
08:30A. Thông, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị báo cáo chuyên đề về “Kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đầy”.Hội trường 46 Trần Phú
15:00A. Ngô dự họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.Đảng ủy Khối các cơ quan
GHI CHÚ: