Ngày 11/6/2020, Ban Tổ chức Hội thao Khối các cơ quan tổng hợp đã ban hành Kế hoạch số 44a/KH-CQKTH ngày 11/6/2020 về việc tổ chức Hội thao Khối các cơ quan Tổng hợp năm 2020, thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 15/8/2020 tại Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao Nha Trang - số 12 Thi Sách, Phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


 

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 2293201